Utbildning och lärande

Forskningsprofilen samlad till konferens juni 2016

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete. Doktorandtjänster med start hösten 2018 kommer att utlysas. Mer information kommer!

Forskningsprofilen Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans pedagogiska professionsutbildningar. Profilen startade den 1 januari 2012 och samlar idag ca. 70 forskare och närmare 25 doktorander. Profilen är mångvetenskaplig och inbegriper forskning om utbildning inom olika verksamhetsformer. Forskningen behandlar utbildning som samtida och historisk praktik, med undervisning, lärande, fostran och omsorg som centrala kunskapsobjekt.

Ansvarig forskningsledare är Monika Vinterek. Under 2017 lämnas ansöks om forskarutbildningsrättigheter inom Pedagogiskt arbete. Inom ramen för profilen ingår forskarna sedan hösten 2015 i olika kollegiala grupper. I listan nedan anges grupperna, med namn på ansvarig person. 

Ansvarig forskningsledare

Monika Vinterek
Professor i pedagogiskt arbete
e-post: mvn@du.se
telefon: 023-77 82 85

En profilbild

Profilbild