Forskningsprojekt

Projekt 2017

Simulering och experimentell undersökning av rullformningsprocessen

Rullformning används idag i allt mer utsträckning, då rullformning ger en hög produktivitet till en relativt låg investeringskostnad. För att en hög produktivitet ska kunna uppnås krävs maskiner som kan göra alla moment på en profil d.v.s. råvara in till färdig profil ut. Detta önskemål kan uppfyllas med en rullformningslinje. Rullformning är en bockningsprocess men bockningen successivt i ett antal rullpar (valsar) detta medför komplexa deformations- och spänningsmekanismer. Detta innebär att den som designar rullformningslinje måste ha lång erfarenhet, och ”trail and error” används ofta vid inställning av maskinerna. Detta projekt syftar till att undersöka dessa deformations- och spänningsmekanismer med hjälp av experiment och finita element simulering.

Projektperiod:  2003-01-13 -
Kontaktperson:  Michael Lindgren
Projektdeltagare:  Michael Lindgren
Finansiärer:  


Tidigare projekt inom forskningsområdet