Stålformning och ytteknik

Vår forskning omfattar områdena bearbetningsteknik, tribologi och ytteknik.

Inom området bearbetningsteknik inriktas forskningen på framtagandet av fysikaliskt baserade materialmodeller för beskrivningen av mikrostrukturutvecklingen hos kolstål och rostfria stål i samband med plastisk deformation. Arbetet omfattar karakterisering av mekaniska egenskaper genom exempelvis termo-mekanisk kompressionsprovning liksom mikrostrukturkarakterisering genom högupplösande svepelektronmikroskopi i kombination med analys av tillbakaspridda elektroner (EBSD) för att härigenom erhålla inparametrar för modelleringen. Forskningen bedrivs i nära samarbete med svensk stålindustri.

Inom områdena tribologi och ytteknik fokuseras forskningen mot friktion och nötning och hur materialdesign och funktionell ytbehandling kan tillämpas för att uppnå högre prestanda i olika typer av tillämpningar såsom formande och skärande bearbetning av metaller, bergborrning, etc. Forskningen berör flera områden såsom avancerade metoder för mekanisk och tribologisk provning, toppmoderna tekniker för mikroskopi och ytanalys, modellering av friktion och nötning samt funktionell ytbehandling. Forskningen bedrivs vanligtvis i nära samarbete med svensk industri och svenska lärosäten.

Vår undervisning omfattar ett stort antal kurser och vi är involverade i två högskoleingenjörsprogram och en forskarskola, Stålindustrins forskarskola.

Forskningsledare
Mikael Olsson
E-post: mol@du.se
Telefon: 023-77 86 43