Publikationer

Publikationer 2016 - 2017

Aida Niendorf, Mariya. Issues on cross-cultural pragmatics : Swedish learners' attitudes regarding the learning of Japanese politeness strategies, Abstracts : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Aida Niendorf, Mariya. Migration, transformation, and the homecoming of a culture : Tango in Finland and Japan as an example, Migration, transformation, and the homecoming of a culture : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Aida Niendorf, Mariya. Finland and Japan : A peek into shared histories through tango's migration, transformation, and assimilation, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Aida Niendorf, Mariya. Bastu i vått och torrt, 2017. Konferensbidrag.

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Beikoku to sueeden no nihongo gakushusha wo tsunaida jissen : aidentiti wo teemanishita torikumi, : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igen, Dalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Lena Andersson i nyliberalismens garn, Dalademokraten, 2016, No. 13 maj. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Mikael Holmqvist, Djursholm: Sveriges ledarsamhälle. Stockholm: Atlantis, 2015, 2016.

Alkvist, Lars-Erik. Ha mod att bruka ditt förnuft!, Dalademokraten, 2017, No. 1 mars. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igen, Dalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Fotboll som politisk propaganda, Dalademokraten, 2017, No. 4 mars. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Simskola om klass, kön och kolonialisering, Dalademokraten, 2017, No. 11 jan. Artikel : populärvetenskaplig.

Alkvist, Lars-Erik. Reformism och revolution hänger ihop!, Dalademokraten, 2017, No. 22 jan. Artikel : populärvetenskaplig.

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between : Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, Ingår i: Zwischen Kanon und Unterhaltung/ Between Canon and Entertainment, Frank & Timme, 2016. Kapitel av bok.

Aronsson, Mattias. L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger : le cas de la Suède, Marguerite Duras et les Arts : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund och extremhögern : en sekellång förbindelse, Tidningen Kulturen, 2016, No. 3 nov. Artikel : populärvetenskaplig.

Aronsson, Mattias. Ethnic Differentiation and Assimilation in Marguerite Duras's Indochinese Texts, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Aronsson, Mattias. La réception de Marguerite Duras en Suède. La critique professionnelle et non-professionnelle, Moderna Språk, 2016, Vol. 110, No. 2, 1-24. Artikel : refereegranskat.

Axelson, Tomas. Audiovisual Storytelling and Ideological Horizons : Audiences, Cultural Contexts and Extra-textual Meaning Making, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Axelson, Tomas. Playtime! : Recension av Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014, 2016.

Axelson, Tomas. The Dark Night of the Soul : Art Film, Bereavement and Complicated Audience Responses, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Axelson, Tomas. Försoning i nutida film : Exemplet Gudar och människor, Ingår i: Liv i försoning, Verbum Forlag, 2016. Kapitel av bok.

Axelson, Tomas. Film och existentiell hälsa, Ingår i: Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, 2016. Kapitel av bok.

Axelson, Tomas. Movies and the Enchanted Mind : Emotional Comprehension and Spiritual Meaning Making Among Young Adults in Contemporary Sweden, Young - Nordic Journal of Youth Research, 2017, Vol. 25, No. 1, 8-25. Artikel : refereegranskat.

Berg, Lovisa. Ikhlāṣī, Walīd (1935-), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Berg, Lovisa. Women Writing Men – Masculinity, Femininity, Androgyny in al-Na‘na‘ al-Barrī by Anīsa ‘Abbūd, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Berg, Lovisa. Barakāt, Salīm سليم بركات(1951 -), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Berg, Lovisa. Al-‘Ujaylī, ‘Abd al Salām (1918/1919-2006), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Berg, Lovisa. Al-Naqqāsh, Mārūn (1817-1855), Ingår i: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Berg, Lovisa. Creating a Man, a Mouse or a Monster? : Masculinityas Formulated by Syrian Female Novelists through the Second Half of the 20thCentury., University of Edinburgh, 2017. Doktorsavhandling.

Berge, Lars. Den bortglömda Afrikasolidariteten : Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–36, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Blomberg, Helena, Stier, Jonas. Att vara kommunikativt låst : professionellas berättande om (vanskliga) vårdrelationer, Socialvetenskaplig tidskrift, 2016, Vol. 23, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Blomberg, Helena, Stier, Jonas. Att vara kommunikativt låst : Professionellas berättande om (vanskliga) vårdrelationer, Socialvetenskaplig tidskrift, 2016, Vol. 23, No. 1, 59-76. Artikel : refereegranskat.

Båtefalk, Lars. "... ett naturens majestät, som väl söker sin like" : Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-1960, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Carstensen, Gunilla. Sexual harassment reconsidered : The forgotten grey zone, NORA, 2016, Vol. 24, No. 4, 267-280. Artikel : refereegranskat.

Carstensen, Gunilla, Dahlberg, Leif. En intervjustudie om rättstolkning i domstol, Ny juridik, 2016, Vol. 4, No. 16, 107-123. Artikel.

Carstensen, Gunilla, Frank, Amanda, Wide, Jessica. Leva som man lär? : En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 54, No. 4, 397-419. Artikel : refereegranskat.

Colella, Gianluca. Forme della comparazione ipotetica in italiano, Ingår i: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe., ATLIF, 2016. Kapitel av bok.

Colella, Gianluca. Non è solo questione di norma : Una nota sull'imperfetto controfattuale, Zeitschrift für Romanische Philologie, 2016, Vol. 132, No. 4, 1042-1048. Artikel : refereegranskat.

Eckart, Maren. Wegerfahrungen : Weibliche Pilgerberichte über den Jakobsweg, Ingår i: Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne, Erich Schmidt Verlag, 2017. Kapitel av bok.

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] : Personification of Homeland in Neo-Conservative Russian Art, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Engström, Maria. Космическая литургия: православная экология Татьяны Горичевой, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Engström, Maria. Apofaattisuus ja houkkuus venäläisessä nykykirjallisuudessa, Finnish Review of East European Studies, 2016, Vol. 2, 40-49. Artikel : refereegranskat.

Engström, Maria. Eldre russisk idéhistorie – fra middelalderen til opplysningstiden, 2016.

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] Erotic patriotism and Russia’s future : Conservative mobilization and sexualization of the nation, Intersection: Russia/Europe/World, 2016, No. 27 Sept. Artikel : populärvetenskaplig.

Engström, Maria. Neo-cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt, Ingår i: Russian Aviation, Space Flight and Visual Culture, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Engström, Maria. Post-Secularity and Digital Anticlericalism on Runet, Ingår i: Digital Orthodoxy in the Post-Soviet World, Ibidem-Verlag, 2016. Kapitel av bok.

Engström, Maria. Apollo against Black Square : Conservative Futurism in Contemporary Russia, Ingår i: International Yearbook of Futurism Studies, De Gruyter Open, 2016. Kapitel av bok.

Frisk, Liselotte. Relationer med förfäder : Reflektioner kring  några japanska respektive senmoderna euro-amerikanska perspektiv, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. Medicine and Health Care in Controversial Minority Religions, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Frisk, Liselotte. Children´s Upbringings in Controversial Religious Groups, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. Ex-members in new religious movements : I have lived all my life in a reality that does not exist, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of Children, Doctrine and Practice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of children, Doctrine and Practice, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. The Knowledge Book in Sweden : A Cultural Impulse Influencing Individualized New Age Spiritualities, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. Panel : Bör religionsvetenskap vara normativ? Äkta religion och oäkta?, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. Multireligiösa aktörer : Globaliseringens roll?, 2016. Konferensbidrag.

Frisk, Liselotte. The Human Potential Movement in Scandiavia, Ingår i: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Kapitel av bok.

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Ingår i: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Kapitel av bok.

Frisk, Liselotte. Nordic Neoshamanisms, 2016.

Frisk, Liselotte, Gilhus, Ingvild Saelid, Kraft, Siv Ellen. The New Age, Ingår i: The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2016. Kapitel av bok.

Gao, Man. Mandarin (Chinese) tones : Challenges and prospects for Swedish learners, Ingår i: Language Education and Language Studies, Wenzao Ursuline University of Languages, 2016. Kapitel av bok.

Gao, Man. Digital Technology and Chinese as a Foreign Language : Tools for teachers and learners, 2016. Konferensbidrag.

Gao, Man. Perception of Lexical Tones by Swedish Learners of Mandarin, Linköping Electronic Conference Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Gilsenan Nordin, Irene. Edna O’Brien, The Little Red Chairs. London: Faber & Faber, 2015, Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), 2016.

Gilsenan Nordin, Irene, Edfeldt, Chatarina, Hu, Lung-Lung, Jonsson, Herbert, Leblanc, André. Introduction: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Gilsenan Nordin, Irene (red), Edfeldt, Chatarina (red), Hu, Lung-Lung (red), Jonsson, Herbert (red), Leblanc, André (red). Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016.

Gray, Billy. 'All ages and no age' : Memory, Self-Narration and the Temporality of Psychic Life in Irma Kurtz's Then Again: Travels in Search of My Younger Self, Ingår i: Critical Perspectives on English and American Literature, Communication and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Gray, David. The Ladies North : Ulster Women Writers and the Representation of Norway, 2016. Konferensbidrag.

Gray, David. Nordic Hub: Virtual Mobility and the Development of Minority Cultures and Languages in Europe, 2016. Konferensbidrag.

Gray, David. The Story of Environment: The Promotion of Literature, Reading and Sustainability, 2016. Konferensbidrag : populärvetenskaplig.

Grosse, Ingrid. Does education influence values in East Asia? : A comparison of Western and East Asian countries, International Conference on Political Science, Sociology and International Relations (PSSIR). Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Grosse, Ingrid. Socialpolitik, Ingår i: Svensk politik och EU, Santérus Förlag, 2016. Kapitel av bok.

Grosse, Ingrid. Urban-rural differences in life satisfaction in East Asia, 2017. Konferensbidrag.

Grosse, Ingrid. Lipset's working class authoritarianism in Confucian countries?, 2016. Konferensbidrag.

Grosse, Ingrid. Recension : Göran Therborn, Ojämlikhet dödar. Lund: Arkiv Förlag, 2016, 2016.

Görts, Maria. Up the stylish staircase. Situating the Furstenberg Gallery and the art collection in a late nineteenth-century Swedish art world, 2016.

Hashim Al-Rubaye, Nejood. العلاقات الدلالية في المجاز والاستعارة والكناية, مجلة عود الند /, 2016, Vol. 119, No. 4. Artikel : refereegranskat.

Hecht, Christian. Ordinlärning med facktexter, Ingår i: Från ord till handling, Nordiska språk, institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Univ., 2016. Kapitel av bok.

Hodacs, Hanna. Charted Companies, Ingår i: The Encyclopedia of Empire, Wiley Online Library, 2016. Kapitel av bok.

Hodacs, Hanna. Norbert Götz. “The Good Plumpuddings’ Belief: British Voluntary Aid to Sweden during the Napoleonic Wars.”  The International History Review 37:3 (June 2015): 519-539, 2016.

Hodacs, Hanna. Silk and tea in the North : Scandinavian trade and the market for Asian goods in eighteenth-century Europe, Palgrave Macmillan, 2016. Bok.

Hodacs, Hanna. Local, Universal, and Embodied Knowledge: Anglo-Swedish Contacts and Linnaean Natural History, Ingår i: Global scientific practice in an age of revolutions, 1750-1850, University of Pittsburgh Press, 2016. Kapitel av bok.

Hodacs, Hanna. Circulating Knowledge on Nature: Travelers and Informants and the Changing Geography of Linnaean Natural History, Ingår i: Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship, Waxmann Verlag, 2017. Kapitel av bok.

Holmström, Inger (red), Stier, Jonas (red), Tillgren, Per (red), Östlund, Gunnel (red). Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd, Studentlitteratur AB, 2016.

Hu, Lung-Lung. Another Justice - Litigation Masters in the Chinese Legal Story, Ming Qing Yanjiu, 2016. Artikel : refereegranskat.

Hylén, Torsten. The hand of God is over their hands (Q. 48:10) : on the notion of covenant in al-Ṭabarī’s account of Karbalāʾ, Journal of Qur'anic Studies, 2016, Vol. 18, No. 2, 58-88. Artikel : refereegranskat.

Hylén, Torsten. Mukhtār and the Mahdī : A Critical Inquiry into the Sources, DIN - Tidsskrift for religion og kultur, 2018. Artikel : refereegranskat.

Hylén, Torsten. Myth, ritual, and the early development of Shiite identity, Intellectual History of the Islamicate World, 2018, Vol. 6, No. 2. Artikel : refereegranskat.

Hylén, Torsten. The Date of the Story of the Tawwābūn, Studia Islamica, 2017, Vol. 112, No. 2. Artikel : refereegranskat.

Inose, Hiroko. Not crossing the boundary : the untranslatable in Japanese-English bilingual literature, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Inose, Hiroko, Aronsson, Mattias, Fjordevik, Anneli. Fan activities applied to online university education, 2016. Konferensbidrag.

Ip, Wei Hing. Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language : An Action Research Study, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Jansson, Bo G. Millennieskiftets svenska roman och novell, Gidlunds förlag, 2016. Bok.

Jansson, Bo G. Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Johansson, Sören, Mattsson, Hållbus Totte, Fredriksson, Daniel, Rosenblad, Johanna. Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter, 2016. Konferensbidrag : populärvetenskaplig.

Johansson, Viktor. Difficulties of the Will : Philosophy of education through children's literature, Ingår i: Philosophy and Theory in Educational Research, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Johansson, Viktor. The Weight of Dogmatism : Investigating "Learning" in Dewey's Pragmatism and Wittgenstein's Ordinary Language Philosophy, Ingår i: A Companion to Wittgenstein and Education, Springer Singapore, 2017. Kapitel av bok.

Jon-And, Anna, Aguilar, Elliot. Modeling language change triggered by language shift, The Evolution of Language : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Jonsson, Herbert. En 1300-talsförfattare som skriver vad som faller honom in, 2016.

Jonsson, Herbert. The view of shasei in the writings of Kaneko Tōta, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Jonsson, Herbert. Is “Sketching” an Alien Influence in Japanese Haiku?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Jonsson, Herbert. Reading Japanese Haikai Poetry : A Study in the Polyphony of Yosa Buson’s Linked Poems, Brill Academic Publishers, 2016. Bok.

Karlsohn, Irina. Novyi razum Ol'gi Sedakovoi, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Karlsson, Fredrik. The original position, the rule of non-substantial self, and the rule of self-interested beneficiaries : Anthropocentric, sentientist, and biocentric rationality within a liberal notion of justice, 2016.

Leblanc, André. Le mentir-vrai d’Amélie Nothomb, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Leblanc, André. Influence de la morale sur les changements au dénouement dans Le Séducteur du Marquis de Bièvre (1783), Ingår i: Revoir la fin, Classiques Garnier, 2016. Kapitel av bok.

Leblanc, André. Transcultural identity as a personal myth : the case of Amélie Nothomb, Ingår i: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang, 2016. Kapitel av bok.

Lentina, Alda Maria. Maria Graciete Besse: das margens do exílio à exiliência no feminino, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lentina, Alda Maria. Cláudia Campos : images et états de femmes, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lentina, Alda Maria. Mário de Sá Carneiro et les autres au féminin, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lentina, Alda Maria. Três mulheres com máscara de ferro de Agustina Bessa-Luís: feminismo e subversão, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lentina, Alda Maria. Nouvelles Lettres Portugaises: Mariana Alcoforado et ses avatars hystériques, lesbiens et nymphomaniaques, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Lentina, Alda Maria. Agustina Bessa-Luís et la "con-fusion des genres", Iberical, 2016, Vol. 9, 103-112. Artikel : refereegranskat.

Liedgren, Pernilla. Minorities with different values at school : the case of Jehovah's Witnesses, British Journal of Religious Education, 2016. Artikel : refereegranskat.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Fjordevik, Anneli. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 1. Anneli Fjordevik intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Mattsson, Olga. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 2. Olga Mattsson intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Rosenkvist, Wei Hing, Malmsten, Solveig. Charlotte Lindgren intervjuar Wei Hing Rosenkvist och Solveig Malmsten inför Grammatikdagen 2017 vid Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna, 2017.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Saito, Rieko. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 3. Rieko Saito intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Lönnemyr, Jenny, Neljesjö, Maria, Sundin, Sten. Aktivt och kollaborativt lärande - undervisningsformer och lärmiljöer, 2016. Konferensbidrag.

Magrinyà Badiella, Carles (red). August Strindberg. Una mirada al Universo. Ensayos sobre alquimia, ciencias naturales, misticismo, fotografía y pintura : Edición y traducción de Carles Magrinyà. Introducción de Per Stam, Ediciones Siruela, 2016.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Edizioni e riedizioni: Ambrosio Frediani e il primo manuale di italiano per stranieri in Svezia, "Edito, inedito e riedito" XI Congresso degli Italianisti Scandinavi : 2016. Konferensbidrag.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Dalla spada alla penna : La scrittura del capitano Lorenzo Adami nelle lettere alla Regina Cristina e al cardinale Azzolino, Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nilsson, Sanja. From Children of God to Children of Members : Changing Views on Children in The Family International 1988-2015, 2016. Konferensbidrag.

Nilsson, Sanja. The Brill Handbook of Nordic New Religions, Universitetsforlaget, 2016.

Nilsson, Sanja. Children in New Religions, Ingår i: The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2016. Kapitel av bok.

Nyström Höög, Catharina. Den öppna myndigheten : Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter, Svenskans beskrivning 34 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Nyström Höög, Catharina (red), Lindgren, Charlotte (red), Wide, Sverre (red). En profil i profilen : Vänbok till Bo G Jansson, Högskolan Dalarna, 2016.

Parkhouse, Anna. Asyl- och migrationspolitik : väktare av den svenska modellen, Ingår i: Svensk politik och EU, Santérus Förlag, 2016. Kapitel av bok.

Petterson, Lars. Sweden : the emergence of the nation state, Ingår i: The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok.

Petterson, Lars. The education of new groups in society, Ingår i: Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok.

Pettersson, Åsa. Public service TV, pedagogy and Swedish childhood : an international story of imagining a child audience, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Pettersson, Åsa. Du är väl lärande, lilla vän? : Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken, Ingår i: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2016. Kapitel av bok.

Purcell Sjölund, Anita. My Name is Gary Cooper, but it is also Samoan, Ingår i: Transcultural Identity, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Reite, Torun, Jon-And, Anna. Oral Portuguese in Maputo from a diachronic perspective – diffusion of linguistic innovations in a language shift scenario, 45th LSRL Linguistic Symposium on Romance Languages volume : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Ridder, Iris. The ethical aspects of using jokes for learning purposes from a historical perspectice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Rodin, Therese. Var den forntida mesopotamiska prästinnan Enheduana feminist?, Ingår i: Föreningen lärare i religionskunskap, årsbok, Föreningen lärare i religionskunskap, 2017. Kapitel av bok.

Rodin, Therese. Elisabeth Hesselblads världsbild : Gud, Jesus,andra människor, familjen, fosterlandet och kvinnligheten, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat.

Romlid, Christina. »Måtte också våra kapitalister vakna upp…« Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894–1908, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.

Sabet, Amr. The Inevitable Caliphate? , 2016.

Sabet, Amr. Geopolitics of Identity: Egypt's Lost Peace, Contemporary Arab Affairs, 2017, Vol. 10, No. 1, 51-92. Artikel : refereegranskat.

Sabet, Amr. Geopolitics of Identity: Egypt's Lost Peace, Contemporary Arab Affairs, 2017, Vol. 10, No. 1, 51-92. Artikel : refereegranskat.

Santos Muñoz, Arantxa. Attending multi-party videoconference meetings. The initial problem, Language@Internet, 2016, Vol. 13. Artikel : refereegranskat.

Santos Muñoz, Arantxa. La comprobación de los canales al inicio de encuentros por videoconferencia, Spanish in Context, 2016, Vol. 13, No. 3, 437-455. Artikel : refereegranskat.

Santos Muñoz, Arantxa. Conversación digital: copresencia y disponibilidad : Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multipartitas por videoconferencia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2016. Doktorsavhandling.

Sedelius, Thomas. Review : Cohabitation and conflicting politics in French policymaking, 2016.

Sedelius, Thomas. Ukrainas konstitutionella sicksackande : Regimförändring och partiutveckling under semipresidentialism, Nordisk Østforum, 2016, Vol. 30, No. 1, 18-37. Artikel : refereegranskat.

Sedelius, Thomas, Linde, Jonas. Unpacking Semi-Presidentialism : Government performance and democracy in four different regime types, Swepsa 2016 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Sedelius, Thomas, Åberg, Jenny. Eastern Europe’s semi-presidential regimes, Ingår i: Routledge Handbook of East European Politics, Routledge, 2017. Kapitel av bok.

Semiao, Mario. Unnatural Narrative : Some Notes on the Experimentalism of B. S. Johnson’s The Unfortunates, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Semiao, Mario. “We call this the stem stitch” : Embroidered Narrative in Philip Terry’s Tapestry, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Silander, Daniel (red), Öhlén, Mats (red). Svensk politik och EU : Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i, Santérus Förlag, 2016.

Skogs, Julie. Students' questionnaire-based views on teacher feedback on their writing, 2016. Konferensbidrag.

Stier, Jonas. Leda mångkulturell förskola kräver mod, Gothia Förlag AB, 2016.

Stier, Jonas. Interkulturella studier : ett fält i ständigt vardande, 2016. Konferensbidrag.

Stier, Jonas. Interkulturell i praktiken, 2016. Konferensbidrag.

Stier, Jonas. Interkulturell kommunikation : kultur, identitet och kulturmöten, 2016. Konferensbidrag.

Stier, Jonas. Internationalisering av högre utbildning, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok.

Stier, Jonas. Att arbeta med vär(l)den i förskolan, Ingår i: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, Natur och kultur, 2016. Kapitel av bok.

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samarbete, samverkan, samproduktion, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok.

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samproduktionens praktik och teori, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok.

Straszer, Boglárka, Mononen, Kaarina. Monikieliset vanhukset ja kielten resurssit: miten omaa kielellistä todellisuutta ja kielihistoriaa kuvataan haastattelussa? : Flerspråkiga äldre och språkliga resurser: hur beskrivs den egna språkliga verkligheten och språkbiografin i intervjuer?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. The question of policy in linguistic ethnography, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska - Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Stridfeldt, Monika. Les suédophones, Ingår i: Didactique des Langues Etrangères, CLE International, 2017. Kapitel av bok.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English, World Englishes, 2016, Vol. 35, No. 1, 42-59. Artikel : refereegranskat.

Swenberg, Thorbjörn. Editorial intentions and viewer perceptions : An audiovisual methodology for studying film editing and eye movements, Visual Methodologies. A postdisciplinary journal., 2016, Vol. 4, No. 2, 13-33. Artikel : refereegranskat.

Thomas, Anita. Conversations authentiques et CECR : compréhension globale d’interactions naturelles par des apprenants de FLE, Cahiers de l'AFLS, 2016, Vol. 20, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Thomas, Anita. Syntactic priming in second language corpus data – testing an experimental paradigm in corpus data, Ingår i: Second Language Acquisition Research Series, Routledge, 2016. Kapitel av bok.

Thorén, Bosse. Kärnan i uttalsundervisning : Vad bör lärare prioritera?, Ingår i: Flerspråkighet som resurs – Symposium 2015, Liber, 2016. Kapitel av bok.

Thörnlund Persson, Maria, Axelson, Tomas (red), Stier, Jonas (red). Erfarenheter, relationer och visioner : Sommarskolan 2016 och anställdas röster om dess bidrag till ett socialt hållbart Borlänge, Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), 2016. Rapport.

Tillgren, Per, Stier, Jonas. Perspektivet samproduktion inom hälsa och välfärd, Ingår i: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Kapitel av bok.

Viberg, Olga, Berg, Lovisa. Students' perspectives on the use of technology in Online International Collaborative Learning Environment : A case from Sweden and Somaliland, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

White, Jonathan. Local norms in CALL language practice, International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Technology, 2016, Vol. 6, No. 1, 40-54. Artikel : refereegranskat.

White, Jonathan. Beyond national norms : Affordances of online learning, ACTC Official Conference Proceedings : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

White, Jonathan. Sustaining Online Communities through Language Economisation, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

White, Jonathan. Negotiating local norms in online communication, Ingår i: Encyclopaedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2017. Kapitel av bok.

White, Jonathan. Explorations of Textual Interactions in CALL Learning Communities : Emerging Research and Opportunities, IGI Global, 2017. Bok.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:1, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 2, 99-99. Artikel.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:2, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Sociologförbundet har ordet : Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 339-339. Artikel.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 225-225. Artikel.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:3, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Recension av: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens begränsningar och samhällsvetenskapernas förutsättningar. Christofer Edling & Jens Rydgren (red.), 2016.

Wide, Sverre. Ett modest marknadsförslag, Dalademokraten, 2016, Vol. 2 april, 3-. Artikel : populärvetenskaplig.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 4, 343-. Artikel.

Wide, Sverre. Skolpolitik och marknad, Dalademokraten, 2016, No. 11 nov, 3-. Artikel : populärvetenskaplig.

Wide, Sverre. Önskan om att en dag bli rik, Dalademokraten, 2017, No. 3 jan. Artikel : populärvetenskaplig.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:4, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Hans böcker präglas av ungdomlig humanism : Om Hans-Eric Hellberg, Dalademokraten, 2016, No. 23 dec. Artikel : populärvetenskaplig.

Wingstedt, Johnny. From Phonograph Records to Movies : The recontextualization of pre-existing music into film soundtracks, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Wingstedt, Johnny. 'If You Have Nothing To Say – Sing It!' : On the Interplay of Music, Voice and Lyrics in the Advertising Jingle, Ingår i: Music as Multimodal Discourse, Bloomsbury Academic, 2017. Kapitel av bok.

Wingstedt, Johnny, Florén, Thomas. Ickeverbal kommunikation i studio, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Zamorano Llena, Carmen. Revolutionising the Irish Family : Global Ageing and the (Dys)functional Family in Jennifer Johnston's Foolish Mortals, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Zamorano Llena, Carmen. A cosmopolitan conceptualisation of place and new topographies of identity in Hari Kunzru’s Gods Without Men, Transnational Literature, 2016, Vol. 8, No. 2, 1-11. Artikel : refereegranskat.

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanization of Irish Reality, Irish university review, 2016, Vol. 46, No. 2, 359-376. Artikel : refereegranskat.

Zamorano Llena, Carmen. The Location of the New Ireland : Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry's The Secret Scripture, Ingår i: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Zamorano Llena, Carmen. A Brave Old Age : Changes in the Irish Family Trope in Jennifer Johnston’s Later Fiction, Ingår i: Literary Creativity and the Older Woman Writer, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Zamorano Llena, Carmen, Gray, Billy. Introduction : Versions of Authority and Wisdom in the New Ireland, Ingår i: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok.

Zamorano Llena, Carmen (red), Gray, Billy (red). Authority and Wisdom in the New Ireland : Studies in Literature and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2016.

Ädel, Annelie. Pragmatics of discourse, 2016.

Ädel, Annelie. Review of Salazar, Danica. Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing : Applying a Corpus-Based Study to Language Teaching, John Benjamins Publishing Company, 2016.

Ädel, Annelie. Remember that your reader cannot read your mind : Problem/solution-oriented metadiscourse in teacher feedback on student writing, English for specific purposes (New York, N.Y.), 2017, Vol. 45, 54-68. Artikel : refereegranskat.

Ädel, Annelie. "Not one word of it made any sense" : Hyperbolic Synecdoche in the British National Corpus, Nordic Journal of English Studies, 2016, Vol. 15, No. 4, 1-23. Artikel : refereegranskat.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. Studying Semi-Presidentialism : A Systematic Review of Research Directions and Future Challenges, IPSA 24th World Congress of Political Science : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. Studying semi-presidentialism : A systematic review of research directions and future challenges, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. A Systematic Review of Semi-Presidential Studies : Struggling to Move beyond Linz, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat.

Tidigare publikationer