Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskargruppen Transition, identitet och civilsamhälle (TICS) formerades under 2011 och består av forskare inom statsvetenskap och sociologi vid Högskolan Dalarna.

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet. Tre huvudsakliga forskningsområden utgör basen: 1) Regimförändring och demokratisering; 2) Civilsamhälle och sociala rörelser; och 3) Civilsamhälle och välfärdspolitik.

Förutom forskning om Skandinavien och Sverige bedrivs inom gruppen komparativa studier av bland annat Öst- och Centraleuropa, Nordafrika och Mellanöstern, Kina och Vietnam.

Forskningsgruppledare:
Sverre Wide
E-post: swi@du.se
Telefon: 023-77 80 53