Minoritet, identitet, autenticitet (MIA)

Nyckelbegreppen inom forskningsområdet är minoritet, identitet och autenticitet med nära relation till begreppen mångkultur, pluralism och kulturmöten.

I forskargruppen ingår:

  • Professor Liselotte Frisk, religionssociologi, som tillsammans med doktoranden Sanja Nilsson arbetar med ett projekt om barn i alternativa minoritetsreligioner.
  • Teol. dr Torsten Hylén, religionshistoria, som arbetar med ett projekt om shiaislams tidiga utveckling.
  • Fil. dr Anna Sofia Hedberg, kulturantropologi, som forskar kring romers upplevelser av tillhörighet och utanförskap.
  • Fil. dr. Christina Romlid, historia, som forskar om den svenska exporten kring sekelskiftet 1900 utifrån ett kulturellt och narrativt perspektiv.
  • Teol. mag. Gull Törnegren, etik, som arbetar med en doktorsavhandling om två palestinska och två israeliska kvinnliga aktivisters livsberättelser inom ramen för feministisk dialogbaserad etisk och politisk teori.
  • Teol. dr Torsten Blomqvist, som arbetar med livsåskådningselement utanför konventionell kristendom som tron på bergrån i Bergslagsområdet.
  • Teol. Dr. Tomas Axelson, Religionssociologi: Dagens mediekultur utgör en utgångspunkt för hans forskningsintresse om meningsskapande, identitet och samhällskritik i en samtidskultur alltmer orienterad mot den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet.

Forskningsgruppsledare:
Liselotte Frisk
E-post: lfi@du.se
Telefon: 023-77 81 01