Personal Hälsa och välfärd

Professorer

Ehrenberg Anna
Professor omvårdnad
023-77 84 72
aeh@du.se
Bergqvist Yngve
Professor emeritus

070-211 40 23
ybq@du.se
Jegermalm Magnus
Professor socialt arbete
023-77 85 68
mjg@du.se
Klingberg Allvin Marie
Prorektor
Professor vårdvetenskap
023-77 84 69
070-717 44 14
mkl@du.se
McKee Kevin
Professor äldreområdet
023-77 82 38
kmc@du.se
Nilsson Johnny
Professor idrotts- och hälsovetenskap

070-699 22 98
jns@du.se
Tonkonogi Michail
Professor idrottsfysiologi

070-820 64 35
mtn@du.se
Wallin Lars
Professor omvårdnad

070-191 64 90
lwa@du.se
Ärnlöv Johan
Docent
Professor medicinsk vetenskap

jan@du.se
Öhrn Kerstin
Senior professor Rektorsfunktionen
Vicerektor
023-77 81 66
070-612 81 66
koh@du.se

Docenter

Bartholdsson Åsa
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 23
aba@du.se
Dahlberg Lena
Docent
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 39
ldh@du.se
Eldh Ann catrine
Docent
Fil dr
Univ lektor omvårdnad

ace@du.se
Elf Marie
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 77
mel@du.se
Erlandsson Kerstin
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 11
ker@du.se
Flacking Renée
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 85 41
070-4646236
rfl@du.se
Florin Jan
Docent
Univ lektor omvårdnad
Med dr
023-77 84 46
jfl@du.se
Forsner Maria
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 40
mfr@du.se
Jobs Magnus
Akademichef
Docent
023-77 84 55
mjb@du.se
Leksell Janeth
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 81
jle@du.se
Marmstål Hammar Lena
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-778299
lma@du.se
Schön Ulla-Karin
Docent
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 77
uks@du.se
Sedelius Thomas
Docent
Univ lektor statsvetenskap
023-77 84 51
tse@du.se
Wide Sverre
Docent
Univ lektor sociologi
023-77 80 53
swi@du.se
Åberg Anna Cristina
Docent
Univ lektor Sjukgymnastik
023-77 80 82
aab@du.se
Äng Björn
Docent
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 91
bja@du.se

Doktorer

Alkvist Lars-Erik
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
lav@du.se
Byrskog Ulrika
Med dr
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv
023-77 84 79
uby@du.se
Carlsson Tomas
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
023-77 84 02
tca@du.se
Carlsson Magnus
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 84
mca@du.se
Eilegård Wallin Alexandra
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 88 26
aee@du.se
Forsman Henrietta
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70
hfo@du.se
From Ingrid
Fil dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 82
ifr@du.se
Hawke Emma
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 86 10
ehw@du.se
Jansson Peter
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 52
pja@du.se
Jess Kari
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 13
kje@du.se
Jobs Elisabeth
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 82 87
ejo@du.se
Jönsson Birgitta
Univ lektor omvårdnad

bjo@du.se
Källberg Ann-Sofie
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 85 71
akg@du.se
Malm Mari-Cristin
Med dr
023-77 84 47
070-578 84 47
mcm@du.se
Marusarz Marika
Univ lektor vårdvetenskap inr gerontologisk omvårdnad
023-77 84 8 5
mmr@du.se
Nerpin Elisabet
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 59
ene@du.se
Nilsson Peter
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 83
pnl@du.se
Nordin Susanna
Med dr
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 75
snr@du.se
Olai Lena
Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
loa@du.se
Olsson Heléne
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 86 11
hol@du.se
Randell Eva
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 81 18
era@du.se
Rudholm Feldreich Tobias
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 93
trf@du.se
Schytt Erika
Adjungerad universitetslektor omvårdnad

esc@du.se
Swall Anna
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-778663
asw@du.se
Svanberg Anncarin
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 96
anv@du.se
Tistad Malin
Fil dr
Univ lektor omvårdnad
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 54
mti@du.se
Udo Camilla
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 56
cud@du.se
Vixner Linda
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 36
lvi@du.se

Forskarstuderande

Anåker Anna
Doktorand medicinsk vetenskap
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 71
aaa@du.se
Frank Amanda
Doktorand socialt arbete
023-77 84 23
afa@du.se
Fridberg Helena
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 80 70
hfi@du.se
Granström Therese
Doktorand vårdvetenskap
Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik
023-77 84 45
073-460 71 45
tga@du.se
Grim Katarina
Doktorand socialt arbete

kgi@du.se
Koistinen Susanne
Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 61
sko@du.se
Naseer Mahwish
Forskarstuderande
Doktorand socialt arbete
023-77 83 64
mna@du.se
Olsen Marie
Doktorand medicinsk vetenskap
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 53
073-460 71 53
moe@du.se
Osman Fatumo
Doktorand medicinsk vetenskap
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 82 20
fos@du.se
Svedbo Engström Maria
Doktorand omvårdnad
Univ adjunkt vårdvetenskap

msd@du.se

Övriga

Gustavsson Catharina
Adjungerad lektor

acg@du.se
Jerdén Lars
Adjungerad lektor