Organisation

Högskolans forskningscentrum KIPS, ReCALL (The Research Centre for Ageing and Later Life) och RICH (Reproductive, Infant and Child Health) har en gemensam styrgrupp där följande personer ingår:

  • Stina Jeffner, akademichef för Utbildning, hälsa och samhälle, högskolan Dalarna
  • Christina Wessman, enhetschef för Utveckling, hälsa och välfärd, Region Dalarna
  • Elisabet Fransson, hälso- och sjukvårdsdirektör, landstinget Dalarna
  • Johan Kostela, verksamhetsansvarig, Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

Styrgruppen leds av Anna Ehrenberg, forskningsledare Hälsa och välfärd, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, högskolan Dalarna.

KIPS rådsgrupp består av:

  • Per Nilsen, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
  • Henna Hasson, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet
  • Gösta Andersson, regionsamordnare, landstinget Dalarna.

KIPS har ett nätverk som träffas ett par gånger per termin. Om du är intresserad av att ta del av minnesanteckningar från dessa möten, andra dokument som nämns i minnesanteckningarna eller vara med i nätverket kan du kontakta Lena Pettersson på 023- 77 87 62 eller lpt@du.se