Personal och publikationer

Personal på Högskolan Dalarna

Aktuell publikationslista finns på respektive personals presentationssida.

Kevin McKee

Lena Dahlberg

Anna Ehrenberg

Ingrid From

Marika Marusarz

Carmen Zamorano Llena

Marie Elf

Susanna Nordin

Marie Olsen

Karin Perma

Doris Hägglund

Therese Granström

Jerker Westin

Wei Song

Anna Cristina Åberg

Lena Olai

Extern personal

Johan Borg
johan.borg@abilia.se  
070 42 42 116

Research Manager, Abilia AB. Assistant Researcher, Social Medicine and Global Health, Lund University.

Johan Borg holds an M.Sc. in Mechanical Engineering (Chalmers University of Technology, Sweden, 1992), a Diploma in Rehabilitation Engineering (Dalarna University, Sweden, 1993) and a Ph.D. in social medicine (Lund University, Sweden, 2011).

Since 1993 Johan has worked for people with disabilities in Sweden and developing countries. He has been employed and commissioned by private companies, government agencies, universities and the World Health Organization. His research revolves around welfare technology (assistive technology), people with disabilities and elderly, and participation and human rights.

For more information about his experience, research and publications, see https://www.researchgate.net/profile/Johan_Borg/  and http://publicationslist.org/johan.borg

Björn Lennhed
bjorn.lennhed@ltdalarna.se

Specialistläkare i Geriatrik, Överläkare vid Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin, Falu Lasarett

Björn Lennhed avbröt civilingenjörsstudier för att studera medicin vid Karolinska institutet i Stockholm, där han 2003 erhöll läkarexamen. Intresset för äldre och deras komplexa medicinska och sociala situation grundlades under AT-tjänstgöringen vid Ludvika Lasarett. Han anställdes 2005 vid Kliniken för Geriatrik och Rehabmedicin, Falu Lasarett, som läkare under utbildning (ST-läkare) med inriktning mot geriatrik och erhöll specialistkompetens år 2011. Arbetet vid kliniken inriktar sig i första hand mot demensutredningar och allmängeriatrik vid kommunala vård- och omsorgsboenden.

Under sin läkartjänstgöring har Björn engagerat sig mycket i att förläsa och undervisa, både på lasarettet, för allmänhet och patientorganisationer samt på Högskolan Dalarna. Han studerar för närvarande på utbildningen "Master's Degree in Dementia Care for Physicians" på distans vid Karolinska Institutet, ledande till en masters-examen under 2015.

Aktuell och tidigare forskning, samt publikationer: inga.