Organisation

Högskolans forskningscentra ReCALL, KIPS (Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet) and RICH (Reproductive, Infant and Child Health) har en gemensam styrgrupp där följande personer ingår:

  • Stina Jeffner, akademichef för Utbildning, hälsa och samhälle, högskolan Dalarna
  • Christina Wessman, enhetschef för Utveckling, hälsa och välfärd, Region Dalarna
  • Elisabet Fransson, hälso- och sjukvårdsdirektör, landstinget Dalarna
  • Johan Kostela, verksamhetsansvarig, Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

Styrgruppen leds av Anna Ehrenberg, forskningsledare Hälsa och välfärd, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, högskolan Dalarna.

ReCALL:s rådsgrupp består av följande personer:

  • Charlotta Borelius, Äldresamordnare, Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna
  • Helle Wijk, institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet
  • Carin Lennartsson, Aging Research Center (ARC).

ReCALL har ett nätverk som träffas ett par gånger per termin. Om du är intresserad av att ta del av minnesanteckningar från möten, något av de dokument som nämns i minnesanteckningarna eller om du vill vara med i nätverket kan du höra av dig till Lena Pettersson på telefon 023-77 87 62 eller e-post lpt@du.se