Forskningscentra

Högskolan Dalarna har tre forskningscentra som stödjer forskning vid institutionen:

  1. Forskningscentrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS)
  2. Forskningscentrum för Äldre och Åldrande (ReCALL)
  3. Forskningscentrum för Reproductive, Infant and Child Health (RICH)

KIPS, ReCALL och RICH ska fungera som plattformar för forskning och samverkan mellan Högskolan och verksamma inom Landstinget, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg samt andra akademiska kunskapscentra. Verksamheterna är finansierade av såväl interna som externa forskningsmedel.

De tre forskningscentra har en gemensam styrgrupp där följande personer ingår:

  • Magnus Jobs, Akademichef för Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna
  • Christina Wessman, Enhetschef för Utveckling, hälsa och välfärd, Region Dalarna
  • Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget Dalarna
  • Johan Kostela, Verksamhetsansvarig, Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

Minnesanteckningar från styrgruppens möten finns på länkarna nedan: 

31 mars 2014

22 september 2014

22 februari 2016

Rapport från Högskolan Dalarna till Vinnova angående projectet "Research-practice partnership for innovation and knowledge implementation in healthcare and social services" 2013-2015 finns på länken nedan.

Vinnova rapport 2013-2015

Utbildningsdagen Se, Hör, Gör

Forskningscentrum ReCALL (Research Centre for Ageing and Later Life) organiserade en utbildningsdag i samarbete med KKHS (Kunskapscentrum Kommunal Hälso- och Sjukvård) för personer som arbetar med äldre inom Landsting, Kommuner och privata vårdgivare. Dagen hölls vid två tillfällen under oktober månad och hade ca 140 deltagare. Programmet var en blandning av föreläsningar och workshops kring hur syn, hörsel, balans och miljö kan påverka det dagliga livet för äldre och hölls av experter från landstinget och högskolan. Återkopplingen från deltagarna var positiv och presentationerna från föreläsningarna och information finns på länkarna nedan.

Workshop om syn och hörsel

Föreläsning

Internationell Konferens RICH-MAINN vid Högskolan

Högskolans forskningscentrum för Reproductive, Infant and Child Health (RICH) organiserade en framgångsrik internationell konferens i samarbete med University of Central Lancashire and SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment). Konferensen hölls den 23-25 augusti med SCENE symposiet den 26 augusti. Konferensen besöktes av deltagare från bl.a. Sverige, Finland, Storbritanien, Tyskland, Australien, USA, Canada och Sydafrika.

Postersession

Besök från Klaipeda Universitetet

I maj fick Högskolan Dalarna besök av Dr. Alona Rauckienė – Michaelsson, Direktör och ansvarig för the Health Research and Innovation Science Centre, Klaipėda Universitetet, Litauen. Besöket arrangerades genom ett ERASMUS-samarbete och var upplagt så att Dr Rauckienė – Michaelsson kunde ta del av hur Akademin Hälsa och Välfärd lägger upp sin forskning, speciellt de två forskningscentra KIPS och ReCALL. Programmet som utarbetats för Dr Rauckienė – Michaelssons besök fokuserade på seminarier med forskare från de två forskningscentra, där Dr Rauckienė – Michaelsson presenterade Klaipeda Universitetet och den forskning som pågår där. I utbyte delgav våra forskare information kring pågående och nyligen avslutade projekt inom KIPS och ReCALL. De två dagarna var väldigt framgångsrika och utbytet kommer förhoppningsvis att ligga till grund för framtida samarbeten mellan våra Universitet. Länkar till de PowerPoint-presentationer som delgavs under besöket finns nedan.

Dr Rauckiene-Michaelsson och några av Högskolans forskare.