Beställa TRNSYS

För att beställa TRNSYS fyller man i formuläret TRNSYS18 price and ordering form (pdf 102 kB). Formuläret skickas  ifyllt och underskrivet till SERC.

Notera att priserna i EUR är ungefärliga; beställda programvaror faktureras i SEK.