Skriftserien Flexibla Värmesystem

Skriftserien Flexibla värmesystem har getts ut i SERCs regi sedan 2005. Den är ett resultat av en rad samarbeten mellan tekniska och samhällsvetenskapliga forskare vid Centrum för solenergiforskning SERC. Ett sammanhållande tema för serien är att ta fram kunskap och information om energi- och resurssnåla värmesystem som har låg klimatpåverkan och dessutom förmåga att kunna anpassas efter människors föränderliga och varierande önskemål och behov. De tidiga delarna i serien har varit populärvetenskapligt hållna och riktade mot specifika målgrupper (hushåll, installatörer, tillverkare och rådgivare). I den fjärde delen är målgruppen inte lika tydligt formulerad och texten inte lika populärt hållen. Vi har där försökt lägga oss någonstans mellan det populärvetenskapliga och det "tyngre" inomvetenskapliga. Vi hoppas på så sätt kunna nå läsare både bland forskare från skilda discipliner, vid statliga myndigheter, inom hus- och byggbranschen och bland allmänhet och diverse energiprofesssioner.

Del 1. VÄLJA VÄRMESYSTEM FÖR VILLAN. Enkla tips som sparar miljö och ger valfrihet inför framtida förändringar

Femtio sidor lättillgänglig rådgivning för dig som funderar på att förändra eller byta uppvärmningssystem i befintligt småhus. Skriften är illustrerad och kräver ingen teknisk förkunskap. Du kan även beställa den direkt från författarna via klo@du.se (ladda ner prislista här), eller ladda ner den i fulltext här.

Del 2. INSTALLERA VÄRMESYSTEM. Faktablad för installatörer

Dessa tio tekniska faktablad bygger vidare på skriften för villahushåll, men riktar sig mer mot den tekniskt kunnige. Du kan även beställa faktabladen direkt från författarna via klo@du.se (ladda ner prislista här) eller ladda ner i fulltext här. 

Del 3. VÄRMESYSTEM I VARDAGEN. Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Denna rapport är en sammanställning av erfarenheter och synpunkter i ett antal villahushåll där man nyligen bytt värmesystem och installerat något av de miljöriktiga och flexibla värmesystem vi förespråkade i del 1 och 2. Den femtiosidiga rapporten är illustrerad och vänder sig i första hand till tillverkare, rådgivare och hushåll som själva funderar på att byta värmesystem. Ladda ner den i fulltext här.

Del 4. KLIMATSMART VILLAVÄRME?

Solvärme, nya byggregler och möjligheten att förändra

Denna 130-sidiga antologi är ett samarbete mellan en socialantropolog, en statsvetare och tre forskare inom energiteknik. Boken handlar om vad som kan hindra eller möjliggöra förändring. Ur olika vetenskapliga perspektiv intresserar sig forskarna särskilt för vilket utrymme människor som köper och säljer monteringsfärdiga småhus egentligen har att välja solvärme eller annan förnybar energi, samt hur de tenderar att hantera regeringens beslut att justera sina styrmedel. Boken kan laddas ner i fulltext här eller beställas i tryck av författarna via ahe@du.se. Pris: 150 kr.