ESES

ESES, European Solar Engineering School, är en utbildning på masternivå (60 hp/120 hp) som resulterar i en magisterexamen i maskinteknik med inriktning mot solenergiteknik. Undervisningen sker på engelska och omfattar studier av solvärmeteknik, solelteknik samt introduktion till områden som passiv solvärmeteknik  och solenergiteknik för tropiska klimat. Utbildningsåret avslutas med ett examensarbete där studenterna ofta har möjlighet att genomföra ett projekt i samarbete med något pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid SERC eller vid något utländskt universitet eller företag.