Broschyrer och populärvetenskapliga artiklar

Sol och pellets i kombination, ett sätt att minska utsläppenVVS-forum, Värme och energi, April 2008

Kombinerade pellet- och solvärmesystem: Hur skall systemen utformas? Energi & Miljö nr 8-2007

Teknik och forskning, Sol och pellet för småhus -Systemutformningen påverkar kraftigt energianvändning och emissioner energi&miljö, NR 1 JANUARI 2007

"Sol till både vatten och värme", informationsbroschyr utgiven i samarbete med bl.a. Formas. December 2004.

"Att konvertera från el till pellet och sol", artikel i VVS-tidningen "teknik och installation" oktober 2004. 

Skriftserien Flexibla värmesystem