Audiovisuella loopar är ett konstnärligt forskningsprojekt vid Högskolan dalarna finansierat av medel från Europeiska utvecklingsfonden, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

Syftet är att utveckla ett system och en arbetsmetod för kollektiv livelooping både auditivt och visuellt. Systemet skall bygga på befintlig teknik och programvara och ligga inom rimliga prisramar för en användare. Läs mer i dokument och powerpoint nedan i bilagor.

Föreläsningar/seminarium/workshops


Loop-verkstad med Totte Mattson på Seasidefestivalen 2013, Magasinet Falun

Mer filmer:

Livelooping - att fånga ögonblicket

Setup för Kollektiv livelooping

Audiovisual days

Arrangerades den 20-21 september. Läs om dagarna här

Bilagor

Audiovisuella loopar Audiovisuella loopar.pdf 231 kB 2012-09-26 13:43:06
Presentation Audiovisualla_loopar.ppsm 4 MB 2012-09-26 14:27:22

Audiovisuella loopar

Kollektiv livelooping - ett oprövat sätt att musicera

Projektteam

Totte Mattsson Henrik Carlsson Andrew Fraser Scott Sören Johansson