Personal

Anna Laine

Dr Socialantropologi | Visuell kultur

Lektor i socialantropologi med inriktning konst och mångsensorialitet, gästforskare vid Goldsmiths, UoL, London.

Forskar för närvarande om konstnärliga praktiker i den brittiska tamilska diasporan, finansierat av Vetenskapsrådet 2012-2014.

Disputerade 2009 vid Göteborgs universitet med avhandlingen In Conversation with the Kolam Practice: Auspiciousness and Artistic Experiences among Women in Tamilnadu, South India.

Utställningen Kolam: Ephemeral Patterns for Eternal Prosperity är baserad på fältarbetet för avhandlingen, visad i Stockholm, Göteborg och London.

Forskning vid Etnografiska Museet, Stockholm, inom projektet Sakernas tillstånd: Öppningar mot en världskulturell, metodutvecklande samlingsforskning.

Mail

Projektmedverkan