Studenthälsan: kurator, präst

Du är välkommen till Studenthälsan när du behöver någon att tala med. Det kan t.ex. vara något som rör dina studier eller ditt liv i övrigt. Vi samtalar med studenter både på campus och på distans, då främst via telefon, Skype eller Connect. Att besöka oss är kostnadsfritt och vi som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Kuratorerna sitter i korridor I, i huvudbyggnaden i Falun (se rumsnummer nedan). Lokaler i Borlänge bokas efter behov. Studentprästen finns i rum 1106 A i gamla bibliotekets lokaler i Falun, och tisdagar 12.30-16.00 och torsdagar 8.30-12.00 i IT-korridoren i Borlänge.

Kontakt

Kurator

Stefan Cassel Stefan Cassel

E-post: sca@du.se
Tel: 023-77 88 49
Rum: 161 B, campus Falun

Studentpräst

Vakant. Kontakta vik. kyrkoherde Susann Senter

E-post: susann.senter@svenskakyrkan.se
Tel: 023-70 20 02 eller växel 023-70 20 00
Rum: 1106 A i gamla biblioteket, Falun.
Besök studentprästens webbplats på: www.du.se/studentprasten