Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en sammansättning av olika kurser som leder fram till en examen. De flesta program har både obligatoriska och valbara kurser.

Preparandnivå 

Grundnivå 

Avancerad nivå