Kurspaket

Ett kurspaket är sammansatt av flera kurser.

Engelska I 
Engelska II 
Fransk litteraturvetenskap Magister Ia 
Fransk språkvetenskap Magister Ib 
Franska I 
Franska Ia 
Franska Ib 
Franska II 
Franska IIIa 
Franska IIIa - Fransk litteraturvetenskap 
Franska IIIb 
Franska IIIb - Fransk grammatik och lingvistik 
Franska Magister II 
Internationella Relationer I 
Internationella Relationer I - Distans 
Internationella Relationer II 
Internationella Relationer II - Distans 
Japanska I - Distans 
Japanska III - Distans 
Kinesiska I - Distans 
Kinesiska I - Distans, Kväll 
Kinesiska I: Vägen till Kina - Distans 
Kinesiska II - Distans 
Kinesiska II - Distans, Kväll 
Kinesiska II: inriktning affärsliv - Distans 
Kinesiska III - Distans 
Kinesiska IV - Distans 
Litteraturvetenskap I: 0-30 hp, distans 
Litteraturvetenskap III: 61-90 hp distans 
Mänskliga rättigheter som makt och moral 
Nationalekonomi - grundkurser (distans) 
Portugisiska Grundläggande kurs I och II, 30hp 
Portugisiska I 
Portugisiska II 
Sociologi I 
Spanska I 
Spanska II 
Statsvetenskap I - Distans 
Statsvetenskap II 
Statsvetenskap II - Distans 
Statsvetenskap III 
Statsvetenskap III - Distans 
Svenska som andraspråk I 
Svenska som andraspråk II 
Tyska I 
Tyska I, 50% 
Tyska II 
Tyska II, 50% 
Tyska III 
Tyska: Introduktionspaket I i Tyska 
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 25% 
Tyska: Introduktionspaket II i Tyska, 50%