When?
Thursday
13:00
15:00
to
Where?
Borlänge

Grading Committee:
Professor Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers tekniska högskola
Professor Björn Karlsson, MDH
Associate Professor Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna

External Reviewer: Professor Jan-Olof Dalenbäck.

Reserve: PhD Amir Sattari, Högskolan Dalarna.