Publications

Publications 2014 - 2015

Aida Niendorf, Mariya. From Buenos Aires to Finland and Japan : The tango's unusual migration, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Improving Intercultural Competence for the Distance Students in Sweden through Online Joint-Seminars in Japanese with University Students from the United States, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Review Understanding Intercultural Communication (Second Edition) Stella Ting-Toomey and Leeva C. Chung (2012), Equinox Publishing, 2015.

Aida Niendorf, Mariya. Politeness as a part of intercultural competence, Japanese Language Education in Europe : 2015. Conference paper : refereed.

Alfvén, Valérie (red), Engel, Hugues (red), Lindgren, Charlotte (red). Översättning för en ny generation : Nordisk barn- och ungdomslitteratur på export, Högskolan Dalarna, 2015.

Alkvist, Lars-Erik. Introduction to the three volumes of Marx's Capital, 2014.

Andersson, Gunnar (red), Brante, Thomas (red), Edling, Christofer (red), Wide, Sverre (red). Det personliga är sociologiskt : 14 professorer om svensk sociologi, Sveriges Sociologförbund, 2014.

Aronsson, Mattias. Faïza Guène chez les Vikings : quelques réflexions à propos de la traduction suédoise d’un discours argotique et "beur", Moderna Språk, 2015, Vol. 109, No. 1, 30-49. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between – Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, 2015. Conference paper.

Aronsson, Mattias. Den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen och internet : en metoddiskussion, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015, No. 1, 33-44. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. "We Are All Homeless Wanderers". Transculturality and Modernism in the Works of Edith Södergran, Elias Canetti, Henry Parland and Marguerite Duras, Planeta Literatur. Journal of Global Literary Studies, 2014, No. 3, 27-44. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. "Jag satt till bords med de bästa". Interkulturella möten i Vilhelm Ekelunds verk, European Journal of Scandinavian Studies, 2015, Vol. 45, No. 1, 35-59. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. Le ventre de l’Atlantique – entre la mer du Nord et la mer Baltique : Le premier roman de Fatou Diome en traduction suédoise, 2015. Conference paper.

Aronsson, Mattias. « Traduire dit-elle » : Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-2013), 2014. Conference paper.

Aronsson, Mattias. Interculturality and Transculturality in Marguerite Duras's Indochinese Texts, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper.

Aronsson, Mattias. Représentations de la masculinité dans les premiers romans de Faïza Guène : un intégriste musulman, un raté et un "mec light", Part of: Études sur le Livre de Jeunesse, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. Différenciation et assimilation ethnique dans le "cycle du Barrage" de Marguerite Duras, Part of: La langue dans la littérature, la littérature dans la langue, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2014. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. Communication interculturelle dans les premiers romans de Faïza Guène, Part of: De la singularité dans la communication interculturelle, L'Harmattan, 2014. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. Le passage de L’Amant en suédois, Marguerite Duras: passages, croisements, rencontres : 2014. Conference paper : refereed.

Aronsson, Mattias. Un voyage interculturel Maghreb – France – Suède. Les romans de Faïza Guène en version originale et en traduction suédoise, ROM 14. XIXe Congrès des romanistes scandinaves, du 12 au 15 août 2014. Actes/Actas/Atti. ROM Reykjavik 2014 : 2014. Conference paper.

Aronsson, Mattias. La philosophie taoïste dans La Pluie d'été, Part of: Orient(s) de Marguerite Duras, Rodopi, 2014. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. "Traduire dit-elle". Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-2013), Part of: Médiations interculturelles entre la France et la Suède. Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours, Stockholm University Press, 2015. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. Ebba Witt Brattström – är damen på täppan, Dala-Demokraten, 2015, Vol. 97, No. 30 maj, 20-21. Article : popular science.

Axelson, Tomas. Film som existentiellt mättat språk : ett salutogent perspektiv på starka filmupplevelser, Part of: Kultur och hälsa i praktiken, Centrum för kultur och hälsa, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Fiktionalisering av historien och filmpublikens reflexivitet, 2015. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. Filmen Natt (2014) och anhöriggrupper i sorg : ett exempel med komplikationer, 2015. Report.

Axelson, Tomas. Thick viewing : empirical examples of condensed moments of narrative impact in fiction film developing theoretical concepts for intensified engagements, 2014. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. Förtätade filmögonblick : Den rörliga bildens förmåga att beröra, Liber, 2014. Book.

Axelson, Tomas. Vernacular meaning making : Examples of narrative impact in fiction film questioning the 'banal' notion in mediatization of religion theory, Nordicom Review, 2015, Vol. 36, No. 2, 143-156. Article : refereed.

Axelson, Tomas. Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan : publikens respons på filmen Gladiator, Part of: Svärd, sandaler och skandaler, Studentlitteratur, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Religion och meningsskapande genom film, Part of: Samtidsreligion, Gleerups, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Thick viewing : empirical examples of condensed moments of narrative impact in fiction film developing theoretical concepts of intensified engagement, 2014. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. The soft side of mediatization : fiction as a symbolic inventory for vernacular meaning making challenging the 'banal' notion in mediatization theory, 2014. Conference paper : refereed.

Bartholdsson, Åsa. "Dare to share!" : Bikt, moderskap och motstånd i Den stora mammabikten, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 109-130. Article : refereed.

Berg, Lovisa. Review of  Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline by Malu Halasa, Zaher Omareen, and Nawara Mahfoud., 2014.

Case, Megan. Language students’ personal learning environments through an activity theory lens, Part of: CALICO Monograph Series, CALICO, 2015. Chapter of book.

Colella, Gianluca. La letteratura della migrazione nella prospettiva di una stilistica critica, Part of: Studi di Italianistica nordica, Aracne editrice, 2014. Chapter of book.

Colella, Gianluca. Forme ibride del discorso riportato nella stampa e nella narrativa contemporanea, Part of: Dall'architettura della lingua italiana all'architettura linguistica dell'Italia, Peter Lang Publishing Group, 2014. Chapter of book.

Colella, Gianluca. On the expression of modality in Old Italian, In-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, 2015, Vol. 7, No. 11, 1-24. Article : refereed.

Danielsson, Helena. Ethical filming and editing : a multifaceted challenge in research work, 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA ) 7-11 July 2014, Melbourne Cricket Ground, Victoria Australia Diversity through Art: Change, Continuity, Context : 2014. Conference paper.

Danielsson, Helena. Documenting Camp Cavic : Video as a tool for the reflective practitioner, Part of: EDGE, Multivers Academic, 2015. Chapter of book.

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Bildblogg i skolan : Bildrespons – begrepp – bedömning, Part of: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Student Feedback on the Art Blog, 34th World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA )7-11 July 2014, Melbourne Cricket Ground, Victoria Australia : Diversity through Art, Change, Continuity, Context : 2014. Conference paper.

Danielsson, Helena, Sommansson, Agneta. Barn och medier, Part of: Bild, konst och medier för yngre barn – kulturella redskap och pedagogiska perspektiv, Studentlitteratur, 2014. Chapter of book.

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Rapport från projektet Multimodala uppgifter och bedömning i matematik : Video och kollaborativa samtal som metod vid lärares bedömning av elevers matematiska kunskaper, Kultur och lärande, 2015. Report.

Dodou, Katherina. Women, sex, civilisation : Amis's The Pregnant Widow, Islamic patriarchy, and the spectre of western tolerance, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper.

Dodou, Katherina. American Malady : 9/11, Disease, and the Experience of Terrorism in Don DeLillo's Falling Man, Part of: European Views of the United States, Universitätsverlag Winter, 2014. Chapter of book.

Dodou, Katherina. Jim Sheridan’s The Field and the Memory of Dispossessed Irishness, NIS, 2014, Vol. 13, No. 1, 111-128. Article.

Dodou, Katherina. Kalfus’s A Disorder to the Country, 9/11 comedy and the understanding of terrorism, 2014. Conference paper.

Dodou, Katherina. The 9/11 novel, American Family and the domestication of the ‘War on  Terror’, 2014. Conference paper.

Dodou, Katherina. Joseph O’Connor’s Star of the Sea and the travelling memory of the Great Irish Famine, Part of: The Leaving of Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Duvold, Kjetil. The Challenge of Non-Territorial Autonomy : Theory and Practice, 2015.

Eckart, Maren. Weg(e)e gehen und ankommen. Pilgerinnenberichte über den Jakobsweg, Part of: Nordeuropäische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur / Northern European Studies in Literature, Language and Culture., Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Eckart, Maren, Fjordevik, Anneli. Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetet, Högre Utbildning, 2015, Vol. 5, No. 2, 127-131. Article : refereed.

Edfeldt, Chatarina. “My Father was Colonialism” : Gender and Transcultural Memory in Isabela Figueiredo’s Caderno de Memórias Coloniais, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

Edfeldt, Chatarina. Sororidade transnacional como acto político : A recepção das Novas Cartas Portuguesas na Suécia, Part of: Novas Cartas Portuguesas:, Publicações Dom Quixote, 2014. Chapter of book.

Edfeldt, Chatarina. “De ‘lésbicas’ a ‘nazi-feministas’ : Política, ódio e contrafeminismo na era da Internet, 2014. Conference paper.

Edfeldt, Chatarina. Transnational sisterhood and New Portuguese Letters : Politics and critical reception in Sweden, Part of: Reconfiguring Identities in the Portuguese-speaking World, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Ekman, Joakim, Linde, Jonas, Sedelius, Thomas. Demokratiseringsprocesser : Nya perspektiv och utmaningar, Studentlitteratur, 2014. Book.

Engström, Maria. Ikonens metamorfoser i det postsovjetiska Ryssland, Part of: Stockholm Slavic Papers, Artos & Norma bokförlag, 2014. Chapter of book.

Engström, Maria. Den europeiska skönhetens ryska väktare, Svenska dagbladet, 2014. Article : popular science.

Engström, Maria. Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy, Contemporary Security Policy, 2014, Vol. 35, No. 3, 356-379. Article : refereed.

Engström, Maria. Alexey Belyaev-Guintovt’s Agro-Cosmic Eurasian Empire, 2014. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Reconstructing Katechon: Neo-Conservatism and the New Russian Foreign Policy Concept, 2014. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Post-Imperial Sublime: Alexey Beliayev-Guintovt’s Neo-Avant-Garde Dreams of Eurasian Empire, 2014. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. ‘Orthodoxy or death!’ : Political orthodoxy in Russia, Part of: Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, 2015. Chapter of book.

Engström, Maria. Nytt kapitel för Putins euroasiatiska dröm, Svenska dagbladet, 2014, Vol. 2014-03-25. Article : popular science.

Engström, Maria. The scent of a former life : the Czech adaptation of the Strugatskiis’ story The Kid, Science Fiction Film & Television, 2015, Vol. 8, No. 2, 179-198. Article : refereed.

Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne. Syncretistic images : iPhone fiction filmmaking and its cognitive ramifications, Digital Creativity, 2015, Vol. 26, No. 2, 138-153. Article : refereed.

Fjordevik, Anneli. Zur Rolle der internetbasierten Fanfiktion im Grenzland zwischen Leser- und Verfasserschaft, Part of: Literaturwissenschaft, Frank & Timme, 2015. Chapter of book.

Fredriksson, Christine. The acquisition of the German case system by foreign language earners, Taylor & Francis, 2014.

Fredriksson, Christine. Strategien im L2-Erwerb. Eine kritische Diskussion., Moderna Språk, 2014, Vol. 108, No. 2, 17-44. Article : refereed.

Fredriksson, Christine. The influence of group formation on learner participation, language complexity, and corrective behaviour in synchronous written chat as part of academic German studies, ReCALL, 2015, Vol. 27, No. 2, 217-238. Article : refereed.

Frisk, Liselotte. Enhetsvälsignelse eller diksha : helande och upplysning på samma gång, Part of: Helig hälsa, Dialogos, 2014. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief, Brill Academic Publishers, 2014.

Frisk, Liselotte. Globalization, Part of: The Bloomsbury Companion to New Religious Movements, Bloomsbury Academic, 2014. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. The Cambridge Companion to New Religious Movements, 2014.

Frisk, Liselotte. Twelve Tribes : Parenting and Discipline of Children, Doctrine and Practice, 2014. Conference paper.

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Part of: New Age in Norway, Equinox Publishing, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. Applied Scholastics : The Educational Perspective Developed by L. Ron Hubbard, 2014. Conference paper.

Frisk, Liselotte. Different Religion - Different Childhood : A Comparison Between the Osho Movement and Jehovah´s Witnesses, 2014. Conference paper.

Frisk, Liselotte. Knutby Filadelfia : An Independent Religious Community with Roots in the Swedish Pentecostal Movement, Part of: Nordic Pentecostalism, Palgrave Macmillan, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. Waldorfpedagogiken – religion eller inte?, DIN, 2014, No. 1. Article : refereed.

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of childhoods, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of Childhoods, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte. Religion in Secular Society : Popular Religiosity in Sweden, Korean Association for Religious Studies (KARS), 2015. Article : refereed.

Frisk, Liselotte. The New Religious Movements - What Happened to them? : A Study of the Church of Scientology, The Children of God, iskcon, The Unification Church and The Rajneesh Movement and Their Development over Time, Part of: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. New Religious Movements and Alternative Spirituality as an Academic Research Field in Sweden : Some Reflections, Part of: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. The Human Potential Movement in the Nordic Countries, Part of: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Part of: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Chapter of book.

Frisk, Liselotte, Gilhus, Ingvild, Kraft, Siv Ellen. New Age, Part of: Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte, Nilsson, Sanja. Upbringing and Schooling of the Children in the Exclusive Brethren : The Swedish Perspective, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte, Palmer, Susan. The Life Story of Helge Fossmo, Former Pastor of Knutby Filadelfia, as Told in Prison : A Narrative Analysis Approch, International Journal for the Study of New Religions, 2015, Vol. 6, No. 1, 51-73. Article : refereed.

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter. New Religiosity in Contemporary Sweden : The Dalarna Study in National and International Context, Equinox Publishing, 2015. Book.

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter. New Religiosity in Contemporary Sweden : The Dalarna Study in National and International Context, Equinox Publishing, 2015. Book.

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter, Höllinger, Franz. Size and Structure of the Holistic Milieu : A Comparison of Local Mapping-Studies inAustria and Sweden, Journal of Contemporary Religion, 2014, Vol. 29, No. 2, 303-314. Article : refereed.

Gao, Man. Tone in Whispered Chinese, Part of: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Gao, Man. The Production of Mandarin Tones by Speakers of Swedish : The Effect of Pitch Accent on Tone Acquisition, 2015. Conference paper : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene. "The Word and the Telling" : loss and survival in four contemporary poets, Poetry Salzburg Review, 2015, No. 27, 136-145. Article : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene (red). Nordic Journal of English Studies : Irish Studies in the Nordic Countries, Göteborgs universitet, 2014.

Gilsenan Nordin, Irene. The Place of Writing in the Poetry of W. B. Yeats and Patrick Kavanagh, Nordic Journal of English Studies, 2014, No. 2, 43-56. Article : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene. Introduction, Nordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 13, 1-5. Article : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene. The place of writing in the poetry of W.B Yeats and Patrick Kavanagh, Nordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, 43-56. Article : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene. Viewpoints. Theoretical Perspectives on Irish Visual Texts by Claire Bracken and Emma Radley (eds.), Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), 2014.

Gray, Billy. 'A Thrilling Beauty'? : Violence, Transcendence and the Shankill Butchers in Eoin McNamee's Resurrection Man, Estudios Irlandeses, 2014, No. 9, 54-66. Article : refereed.

Gray, Billy. 'A thrilling beauty'? : Violence, Transcendence and the Shankill Butchers in Eoin McNamee's Resurrection Man, 2014. Conference paper : refereed.

Gray, Billy. Skeletons in the Historical Cupboard : Transculturality in Joseph O'Neill's Blood Dark Track, 2014. Conference paper : refereed.

Gray, Billy. 'You can't grab anything with a closed fist' : Reflections on Ulster Protestant Identity in Derek Lundy's Men That God Made Mad: A Journey Through Truth, Myth and Terror in Northern Ireland, Etudes Irlandaises, 2015, Vol. 40, No. 1, 285-304. Article : refereed.

Gray, Billy (red), Dodou, Katherina (red). Cultural remediation : the role of visual representations in reshaping cultural narratives in contemporary Ireland, Nordic Irish Studies, 2014.

Gray, David. Peatland and the Ulster-Scottish Culture of North-East Ireland in Thomas Beggs's Rathlin, Scottish Literary Review, 2014, Vol. 6, No. 2, 49-66. Article : refereed.

Grosse, Ingrid. Rolf Å. Gustafsson, Politisk styrning och demokrati, Daidalos 2011 : bok recension, 2015.

Grosse, Ingrid. Trade union representativeness in Vietnam, China and Sweden : How different are trade unions in communist and liberal-democratic countries?, Conference Proceedings : 2015. Conference paper : refereed.

Görts, Maria. Att skolas i historiemåleri, Part of: En målad historia, Göteborgs konstmuseum, 2014. Chapter of book.

Hashim Al-Rubaye, Nejood. الجرجاني وتحليل النصالتأليف اللساني: نظرية الجرجاني في تحليل النص, مجلة عود الند, 2014, Vol. 99. Article : refereed.

Hu, Lung-Lung. Causation, intention and identity in literature : An adultery case in “Judge Bao”, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Conference paper.

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Conference paper : refereed.

Hylén, Torsten. Closed and open concepts of religion : The problem of essentialism in teaching about religion, Part of: Textbook Gods, Equinox Publishing, 2014. Chapter of book.

Hylén, Torsten. New Meanings to Old Rituals : The Emergence of Mourning Rituals in Shiʿite Islam, 2014. Conference paper : refereed.

Hylén, Torsten. The hand of God is over their hands (Q. 48:10) : on the notion of covenant in al-Ṭabarī’s account of Karbalāʾ, Journal of Qur'anic Studies, 2016. Article : refereed.

Inose, Hiroko. Not Crossing the Bounday: What is Untranslatable in Bilingual Literature, 2014. Conference paper.

Ip, Wei Hing. Intercultural Communicative Competence in Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language, CLTA-GNY 2014 Annual Conference 12th New York International Conference on Teaching Chinese: May 3-4, 2014, New York University and Nanjing University, NY, USA : 2014. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Enhancing Intercultural Communicative Competence in Chinese L2 Education – An Action Research, 2014. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence, The 21st International Conference of the International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) cum The 11th Biennual International Conference of the China Association for Intercultural Communication (CAFIC) : 2015. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence, 2014. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Flipping the Classroom – Integrating Intercultural Communication Competence into a Chinese Foreign Language Course, 2014. Conference paper : refereed.

Jansson, Bo G. Fet-Mats-historien i postmodern tappning : Om Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Part of: "Om det man inte kan tala måste man sjunga", Mittuniversitetet, 2015. Chapter of book.

Jansson, Bo G. Spelet mellan stor konst och banalitet : Om Kristina Lugns författarskap, 2015.

Jansson, Bo G. Manns allvarligt menade ursäkt : recension av Thomas Manns Doktor Faustus i nyöversättning till svenska (Bonnier, 2015), 2015.

Jansson, Bo G. Livströst i novellform : Recension av Ilmar Taska 'Skönare än livet', Dalarnas Tidningar, 2015.

Johansson, Sverker. Language abilities in neanderthals, Annual Review of Linguistics, 2015, Vol. 1, 311-332. Article : refereed.

Johansson, Sverker. The thinking Neanderthals : what do we know about Neanderthal cognition?, Wiley Interdisciplinary Reviews, 2014, Vol. 5, No. 6, 613-620. Article : refereed.

Johansson, Sverker. Neanderthals did speak, but FOXP2 doesn't prove it, Behavioral and Brain Sciences, 2014, Vol. 37, No. 6. Article.

Johansson, Sören. Värden unga musikers framföranden skapar enligt användning av deras videoklipp : Delresultat: Musik som karriär, MIRAC 26-27 nov 2014 Stockholm : 2014. Conference paper : refereed.

Johansson, Sören. Hörbara skillnader i unga musikers inspelningar av sina framföranden som ljudfiler mot videoklipp, 2015. Conference paper : refereed.

Johansson, Sören. Videoobservation som redskap för instrumentallärare, Part of: Knowledge formation in and through music, Royal College of Music, 2015. Chapter of book.

Jon-And, Anna, Aguilar, Elliot. Modelling contact-induced language change in Angolan Portuguese, 2014. Conference paper : refereed.

Jon-And, Anna, Parkvall, Mikael, Funcke, Alexander. Word Length and word frequency in pidgins and creoles, 2014. Conference paper : refereed.

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. A Cupópia: características gramaticais and lexicais de uma afro-variedade do português no Brasi, 2014. Conference paper : refereed.

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. Afro-Brazilian Cupópia : language contact, lexically-driven deliberate change and its grammatical outcomes, 2014. Conference paper : refereed.

Jon-And, Anna, Álvarez, Laura. A linguagem do Cafundó: caracterização de uma afro-variedade do português, 2014. Conference paper : refereed.

Jonsson, Herbert. Shasei as an Ecocritical Perspective in Contemporary Haiku, 2014. Conference paper.

Leblanc, André. Transcultural Identity as a personal Myth : The Case of Amélie Nothomb, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

Leblanc, André. Prolégomènes à la rhétorique de la mauvaise conscience chez les pré-romantiques, XIX Congrès des romanistes scandinaves, Université d'Islande, 12-15 août 2014, RÉSUMÉS : 2014. Conference paper.

Leblanc, André. De l'emploi du discours rapporté féminin et masculin chez Benjamin Constant, Le Discours et la langue. Revue de linguistique française et d'analyse du discours, 2015, Vol. 7, No. 1, 99-108. Article : refereed.

Leblanc, André. Le Statut comparé de l'autofiction chez Benjamin Constant et Amélie Nothomb : une histoire de genre?, Synergies Pays Scandinaves, 2014, No. 9, 37-48. Article : refereed.

Leblanc, André. Actualité de Madame de Staël et de Simone de Beauvoir : Regards croisés sur les origines du féminisme depuis 1945, 2014. Conference paper : refereed.

Lentina, Alda Maria. Agustina Bessa-Luís et la ‘con-fusion’ des genres, 2014. Conference paper : refereed.

Lentina, Alda Maria. As catástrofe pós-colonial : ler António Lobo Antunes «à rebours», Catalonia : 2014. Conference paper : refereed.

Liedgren, Pernilla. Översyn magisterprogram i socialt arbete med inriktning evidensbaserat arbete med barn och unga, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2014. Report.

Liedgren, Pernilla, Kullberg, Christian. Evidensbaserad praktik i svenskt socialt arbete : En forskningsöversikt och ett förslag till fortsatt forskning, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2014. Report.

Lindgren, Charlotte. Historisk översikt över barn- och ungdomslitteratur i den akademiska världen, 2014. Conference paper.

Lindgren, Charlotte. La voix de l’enfant dans l’œuvre traduite en français de Moni Nilsson, Trans Revista de traductología, 2014, No. 18, 67-83. Article : refereed.

Lindgren, Charlotte. Postcolonial Polysystems: The Production and Reception of Translated Children’s Literature in South Africa, Taylor & Francis Group, 2015.

Lindgren, Charlotte. Akademiska studier av översättning av barn- och ungdomslitteratur : en historisk översikt med fokus på Sverige och Frankrike, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Lindgren, Charlotte, Gossas, Carina. Le long trajet vers le Nord : de la traduction de la littérature de jeunesse française en suédois, Part of: Médiations interculturelles , Stockholms universitets förlag, 2014. Chapter of book.

Lindgren, Charlotte, Gossas, Carina. Traduction et interculturalité : un exemple de livres illustrés suédois contemporains, Part of: CIPA, collection « Langage et société », CIPA, 2014. Chapter of book.

Lundberg, Erik, Sedelius, Thomas. National Linkages and Ambiguous EU Approaches among European Civil Society Organisations, Journal of Contemporary European Research, 2014, Vol. 10, No. 3, 322-336. Article : refereed.

Lynch, John (red), Dodou, Katherina (red). The Leaving of Ireland : Migration and Belonging in Irish Literature and Film, Peter Lang Publishing Group, 2015.

Maren, Eckart. Ach schmertz dem nichts die wage hält! Identitätszuweisungen in Kindertrauergedichten über die schwedischen Prinzen Gustav und Ulrich (1685), Part of: Studia germanistica Upsaliensis, Acta Universitatis Upsaliensis, 2014. Chapter of book.

Mario, Semiao. “The windows are moved once a guest has looked through them” : The architecture of the transitory in Gabriel Josipovici’s narrative, 2014. Conference paper : refereed.

Marit, Nybelius. Från Assars lada i vår fantasi till Hellnerbacken på våra näthinnor, Högskolan Dalarna, 2014. Book.

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisual Looping, 2014. Conference paper : popular science.

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella loopar, Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015 : 2015. Conference paper : refereed.

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella loopar, MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center Konferensbidrag Ett förändrat musiklandskap Stockholms Universitet, november 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

Mattsson, Hållbus Totte, Sundin, Sten. Användning av OER och video i undervisning och lärande, 2015. Conference paper.

Messina Dahlberg, Giulia, Lindberg, Ylva. Virtual sites for sustainable lifelong language learning, 2014. Conference paper : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Gli studi italiani sulla regina Cristina di Svezia negli ultimi cinquant'anni, Studi di italianistica nordica. Atti del X Congresso degli Italianisti Scandinavi : 2014. Conference paper : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. L'italiano in Svezia nel Seicento attraverso le testimonianze di viaggiatori italiani, Nasleđe, Journal of literature, language, arts and culture, 2014, Vol. 11, No. 29, 173-189. Article : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Un epistolario medico del Seicento: la corrispondenza di Cesare Macchiati, medico di corte al seguito della regina Cristina di Svezia. Lineamenti di analisi e ricerca., Queen Christina of Sweden : 2015. Conference paper : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Dalla spada alla penna : La scrittura del capitano Lorenzo Adami nelle lettere alla Regina Cristina e al cardinale Azzolino, Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati : 2016. Conference paper : refereed.

Nilsson, Sanja. Exploring Alternative Childhoods : Studying Kids in Cults, Sociology of Family, Social Life and Childhood : 2014. Conference paper.

Nilsson, Sanja. "She sees the smallest ones" : Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia, Children in new and minority religions : 2015. Conference paper : refereed.

Nosowska, Geraldine, McKee, Kevin J, Dahlberg, Lena. Using structured observation and content analysis to explore the presence of older people in public fora in developing countries, Journal of Aging Research, 2014, 860612-. Article : refereed.

Nykanen, Arne, Wingstedt, Johnny, Sundhage, Johan, Mohlin, Peter. Sketching sounds : kinds of listening and their functions in designing, Design Studies, 2015, Vol. 39, 19-47. Article : refereed.

Nykänen, Arne, Wingstedt, Johnny, Sundhage, Johan, Mohlin, Peter. Sketching sounds : listening, moving and listening again, 2014. Conference paper : refereed.

Pruth, Alex. A transcultural analysis of the construction of social movements’ identity in Brazil : the construction of identity within social movements such as the Christian Base Communities (CBCs), the Comissão Pastoral da Terra (CPT) and the Movimento de Educação Popular (MEB), in Brazil, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper.

Purcell Sjölund, Anita. My Name is Samoan, Negotiating Modern Pacific Island Identities : 2015. Conference paper : popular science.

Purcell Sjölund, Anita. My name is Gary Cooper : Western popular culture and Samoan cultural identity, 2014. Conference paper.

Rodin, Therese. The World of the Sumerian Mother Goddess : An Interpretation of Her Myths, Uppsala universitet, 2014. Doctoral thesis.

Rodin, Therese. Vad var det som hände på Cederbergen? : En episod i det sumeriska eposet ‘Gilgamesh och Huwawa’, Part of: Vägar till insikt och utsikt, Artos & Norma bokförlag, 2014. Chapter of book.

Rodin, Therese. The activities in the Old Babylonian school : Inculcation of ideology through ritual behavior, 2014. Conference paper : refereed.

Rodin, Therese. Kvinnor och gudinnor på gränsen till den äldsta förhistorien : sumeriska kvinnors möjlighet till maktutövande, 2014. Conference paper.

Rosenberg, David, Schön, Ulla-Karin. Återhämtning : Från idé till praktik, Part of: Att leva med psykisk funktionsnedsättning, Studentlitteratur, 2014. Chapter of book.

Sabet, Amr. Geopolitics of a changing world order : US strategy and the scramble for the Eurasian heartland, Contemporary Arab Affairs, 2015, Vol. 8, No. 2, 163-180. Article : refereed.

Sabet, Amr. Princes, Brokers, and Bureaucrats, Routledge, 2014.

Sabet, Amr. Andrew Hammond (2012). The Islamic Utopia : The Illusion of Reform in Saudi Arabia, 2014.

Sabet, Amr. Geopolitics of Deception : Media, Framing and War by other Means, Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2014. Book.

Sabet, Amr. Madawi Al-Rashid (2013). A Most Masculine State: : Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia., 2014.

Sabet, Amr. Wilayat al-Faqih and the meaning of Islamic government, Part of: A Critical Introduction to Khomeini, Cambridge University Press, 2014. Chapter of book.

Saxonberg, Steven. Gendering Family Policies in Post-Communist Europe : A Historical-Institutional Analysis, Palgrave Macmillan, 2014. Book.

Saxonberg, Steven (red), Jacobsson, Kerstin (red). Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014.

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Introduction: A new look at social movements and civil society in post-communist Europe and Russia, Part of: Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014. Chapter of book.

Saxonberg, Steven, Jacobsson, Kerstin. Addendum: Introduction to the additional two articles, Part of: Social Movements in Post-Communist Europe and Russia, Routledge, 2014. Chapter of book.

Saxonberg, Steven, Korolczuk, Elzbieta. Strategies of contentious action : a comparative analysis of the women's movements in Poland and the Czech Republic, European Societies, 2014. Article : refereed.

Saxonberg, Steven, Sirovatka, Tomas. From a garbage can to a compost model of decision-making? : social policy reform and the Czech government’s reaction to the international financial crisis, Social Policy & Administration, 2014, Vol. 48, No. 4, 450-467. Article : refereed.

Schmidt-Felzmann, Anke. Ryssland och EU i den nya globala maktbalansen, Part of: Europaperspektiv årsbok, Santérus, 2014. Chapter of book.

Sedelius, Thomas. Party presidentialization in Ukraine, Part of: The presidentialization of political parties, Palgrave Macmillan, 2015. Chapter of book.

Sedelius, Thomas. Recension av Russisk Politikk, Universitetsforlaget, 2014.

Sedelius, Thomas. Regime Dynamics and Semi-Presidentialism in Ukraine, 2014. Conference paper : refereed.

Sedelius, Thomas. Semi-presidential shifts in Ukraine : institutional perils and party presidentialization, 2015. Conference paper : refereed.

Sedelius, Thomas. Issues of Regime Change and Semi-Presidentialism in Ukraine, 2014. Conference paper.

Sedelius, Thomas. Review : Cohabitation and conflicting politics in French policymaking, 2016.

Semiao, Mario. Narrative Strategies and Intermedial Devices in Gabriel Josipovici’s In the fertile Land, La Revue LISA, 2014, Vol. XII, No. 2. Article : refereed.

Semiao, Mario. Experimentalism and Intermediality in Gabriel Josipovici's Fictional Work, 2014. Conference paper.

Semiao, Mario. Translating Experimentalism and Intertextuality : The Cases of Gabriel Josipovici and Philip Terry, 2014. Conference paper : refereed.

Semiao, Mario (red). Chimaera - Translated Texts 09 - Contar um Conto, Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL), 2014.

Semiao, Mario. “Wanting everything, he is left with nothing” : The mise en abyme of paradoxical duplication in Gabriel Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Conference paper : refereed.

Semiao, Mario. Music into art into text : Klee’s Wander-Artist in Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Conference paper : refereed.

Skogs, Julie. Features of orality, academic writing and interaction in asynchronic student discussion forums, Nordic Journal of English Studies, 2014, Vol. 23, No. 3, 54-82. Article : refereed.

Skogs, Julie. Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses, Karlstad University Press, 2015. Doctoral thesis.

Song, William, Forsman, Anders, Yan, Jia. An e-Curriculum Based Systematic Resource Integration Approach to Web-Based Education, International Journal of Information and Education Technology, 2014, Vol. 5, No. 7, 495-501. Article : refereed.

Sorqvist, Patrik, Hurtig, Anders, Ljung, Robert, Ronnberg, Jerker. High second-language proficiency protects against the effects of reverberation on listening comprehension, Scandinavian Journal of Psychology, 2014, Vol. 55, No. 2, 91-96. Article : refereed.

Straszer, Boglárka. Maahanmuuttajien kielitaito – yhteiskunnan resurssi vai yksilön kätköissä oleva pääoma? : Esimerkkinä toisen polven suomenunkarilaiset, Part of: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja., AFinLA, 2014. Chapter of book.

Stridfeldt, Monika. La production de l’e caduc par des apprenants suédophones, Congrès des romanistes scandinaves, Université d'Islande, 12-15 août 2014, RÉSUMÉS : 2014. Conference paper : refereed.

Stridfeldt, Monika. Les suédophones, Part of: Didactique des Langues Etrangères, CLE International, 2015. Chapter of book.

Stub Nybelius, Marit. The development of Ski Jumping for women 2004-2014 : Did the media have an impact?, 2014. Conference paper : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. A regional survey of the relationship between vowel and consonant duration in Shetland Scots, Folia linguistica, 2015, Vol. 49, No. 1, 57-83. Article : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Pulmonic ingressive speech in Orkney Scots, 2014. Conference paper : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English, World Englishes, 2015. Article : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. A regional survey of the relationship between vowel and consonant duration in Shetland Scots, Folia linguistica, 2015, Vol. 49, No. 1, 57-83. Article : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English: Stylistic and Phonological Conditioning, 2015. Conference paper : refereed.

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik. Audiovisuella designprocesser och digitala verktyg, Part of: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2014. Chapter of book.

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne, Johansson, Peter. Media instructions and visual behavior : An eye-tracking study investigating visual literacy capacities and assembly efficiency., 2014. Conference paper : refereed.

Tang, Aili. Does Gibrat’s Law hold for Swedish energy firms?, Empirical Economics, 2015, Vol. 49, No. 2, 659-674. Article : refereed.

Törnegren, Gull. Moraliskt och politiskt signifikanta livsberättelser, Part of: Karlstad University Studies, Karlstads universitet, 2015. Chapter of book.

White, Jonathan. Standardisation of reduced forms in English in an academic community of practice, Pragmatics and Society, 2014, Vol. 5, No. 1, 105-127. Article : refereed.

White, Jonathan. Processes and variations in language economisation, Ampersand, 2015, Vol. 2, 72-82. Article : refereed.

White, Jonathan. Norm-setting on Online Non-native Communities, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Interaction Patterns in Computer-mediated Communication, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Glocal English Communities : Setting Online Discourse Norms, List of Abstracts for Conference Transcultural Identity Constructions in a Changing World Dalarna University, Sweden, April 2-4, 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Interaction and Ellipsis in Spoken and Written Discourse, 2014. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Interaction Strategies in Ellipsis Contexts, 2014. Conference paper.

White, Jonathan. The Pragmatics of Reduced Forms in an Internet Community of Practice, Part of: Lodz Studies in Language 33: Cognitive and Pragmatics Aspects of Speech Actions, Peter Lang Publishing Group, 2014. Chapter of book.

White, Jonathan. Converging towards norms in L2 computer-mediated communication, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Non-native norms in online classrooms, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Local norms in CALL language practice, International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Technology, 2016. Article : refereed.

White, Jonathan. Native and Non-native Norms in CALL, Research challenges in CALL, proceedings CALL 2014 : 2014. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Reduction strategies in online writing, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Negotiating local norms in online communication, Part of: Encyclopaedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2016. Chapter of book.

White, Jonathan. Building and sustaining online communities of practice through language economy, WorldCALL2013 : 2015. Conference paper : refereed.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:3, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:2, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:1, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2014:2, Sveriges Sociologförbund, 2014.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 107-108. Article.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 1, 3-4. Article.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2014, Vol. 51, No. 2, 107-107. Article.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 3, 207-207. Article.

Wingstedt, Johnny. The potential of sound to provide a sense of presence in online learning situations, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Musik som medel för att uttrycka värderingar, attityder och ideologier, 2014. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. “If you’ve got nothing to say – sing it!” : On the interplay of music, voice and lyrics in the advertising jingle, CADAAD 5 : 2014. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Expressing values and attitudes in the advertising jingle through the interplay of music, voice and lyrics, 2015. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Music as a carrier of values, attitudes and ideologies in advertising : a multimodal discourse analysis, 2015. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Resources of mediated voice quality in providing a sense of presence in online learning situations., 2014. Conference paper : refereed.

Yang, Tao, Hu, Lung-Lung, Yan, Jia, Gao, Man. Teaching Chinese Writing System in Web-based Education, Arbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2014. Conference paper : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. ‘Our identity is our own instability’ : Intercultural Exchanges and the Redefinition of Identity in Hugo Hamilton’s Disguise and Hand in the Fire, Part of: Literary visions of multicultural Ireland, Manchester University Press, 2014. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen. A cosmopolitan conceptualisation of place and new topographies of identity in Hari Kunzru’s Gods Without Men, Transnational Literature, 2015. Article : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanization of Irish Reality, Irish university review, 2016. Article : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. The Location of the New Ireland: Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry's The Secret Scripture, Part of: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen. Variations in Migration and Collective Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanisation of Irish Reality, 2014. Conference paper.

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanisation of Irish Reality, 2014. Conference paper : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. Global Ageing and Changes in the Irish Family Structure in Jennifer Johnston’s Foolish Mortals and Truth or Fiction, 2014. Conference paper : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. A Brave Old Age: Changes in the Irish Family Trope in Jennifer Johnston’s Later Fiction, Part of: Literary Creativity and the Older Woman Writer, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen (red), Gray, Billy (red). Authority and Wisdom in the New Ireland : Studies in Literature and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2015.

Zamorano Llena, Carmen, Gray, Billy. Introduction : Versions of Authority and Wisdom in the New Ireland, Part of: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Zuczkowski, Andrzej, Colella, Gianluca, Riccioni, Ilaria, Bongelli, Ramona, Canestrari, Carla. Italian come se "as if" : evidential and epistemic aspects, Part of: Certainty-uncertainty – and the attitudinal space in between, John Benjamins Publishing Company, 2014. Chapter of book.

Ädel, Annelie. There’s not a penny in your pocket, but we believe every single word you say : The extremes of hyperbolic synecdoche in the domains of money and language, 2014. Conference paper : refereed.

Ädel, Annelie. Metonymy in the semantic field of verbal communication : A corpus-based analysis of WORD, Journal of Pragmatics, 2014, Vol. 67, 72-88. Article : refereed.

Ädel, Annelie. Selecting quantitative data for qualitative analysis : a case study connecting a lexicogrammatical pattern to rhetorical moves, Journal of English for Academic Purposes, 2014, Vol. 16, 68-80. Article : refereed.

Ädel, Annelie. "What I want you to remember is…" : Audience orientation in monologic academic discourse, Part of: Benjamins Current Topics, John Benjamins Publishing Company, 2014. Chapter of book.

Ädel, Annelie. Figurative and Non-figurative language, The 2014 Metaphor Festival : 2014. Conference paper : refereed.

Ädel, Annelie. Variability in learner corpora, Part of: Cambridge Handbooks in Language and Linguistics, Cambridge University Press, 2015. Chapter of book.

Öhlén, Mats. Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas, 2014. Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. : Anmälan av Mats Öhlén, 2014.

Öhlén, Mats, Karlsson, Karlsson. Ideologisk konvergens mellan öst och väst? : De europeiska partifamiljerna 1990-2013, Nordisk Østforum, 2015, Vol. 29, No. 2, 167-189. Article : refereed.

Tidigare publikationer