Publications

Publications 2015 - 2016

Aida Niendorf, Mariya. Intercultural communicative competence : the challenges and implications of teaching Japanese politeness strategies to Swedish learners of Japanese, 2015. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Review Understanding Intercultural Communication (Second Edition) Stella Ting-Toomey and Leeva C. Chung (2012), Equinox Publishing, 2015.

Aida Niendorf, Mariya. Issues on cross-cultural pragmatics : Swedish learners' attitudes regarding the learning of Japanese politeness strategies, Abstracts : 2016. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Politeness as a part of intercultural competence, Japanese Language Education in Europe, 2015, Vol. 20, 395-396. Article : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Finland and Japan : A peek into shared histories through tango's migration, transformation, and assimilation, 2016. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya. Migration, transformation, and the homecoming of a culture : Tango in Finland and Japan as an example, Migration, transformation, and the homecoming of a culture : 2016. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Improving intercultural competence through online joint-seminars with university students from the U.S. and Sweden, 2015. Conference paper : refereed.

Aida Niendorf, Mariya, Takamiya, Yumi. Beikoku to sueeden no nihongo gakushusha wo tsunaida jissen : aidentiti wo teemanishita torikumi, : 2016. Conference paper : refereed.

Alfvén, Valérie (red), Engel, Hugues (red), Lindgren, Charlotte (red). Översättning för en ny generation : Nordisk barn- och ungdomslitteratur på export, Högskolan Dalarna, 2015.

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igen, Dalademokraten, 2016, No. 29 nov. Article : popular science.

Alkvist, Lars-Erik. Lena Andersson i nyliberalismens garn, Dalademokraten, 2016, No. 13 maj. Article : popular science.

Alkvist, Lars-Erik. Elitidrotten är en marknadsplats, Dalademokraten, 2015, No. 28 aug. Article : popular science.

Alkvist, Lars-Erik. Mikael Holmqvist, Djursholm: Sveriges ledarsamhälle. Stockholm: Atlantis, 2015, 2016.

Aronsson, Mattias. Le ventre de l’Atlantique – entre la mer du Nord et la mer Baltique : Le premier roman de Fatou Diome en traduction suédoise, 2015. Conference paper.

Aronsson, Mattias. Den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen och internet : en metoddiskussion, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015, No. 1, 33-44. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. Ebba Witt Brattström – är damen på täppan, Dala-Demokraten, 2015, Vol. 97, No. 30 maj, 20-21. Article : popular science.

Aronsson, Mattias. "Traduire dit-elle" : Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-2013), Part of: Stockholm Studies in Romance Languages, Stockholm University Press, 2015. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. Ethnic Differentiation and Assimilation in Marguerite Duras's Indochinese Texts, Part of: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between – Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, 2015. Conference paper.

Aronsson, Mattias. Faïza Guène chez les Vikings : quelques réflexions à propos de la traduction suédoise d’un discours argotique et "beur", Moderna Språk, 2015, Vol. 109, No. 1, 30-49. Article : refereed.

Aronsson, Mattias. Sarkasmer och smädelser i Vilhelm Ekelunds författarskap, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. High, Low and In-Between : Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation, Part of: Zwischen Kanon und Unterhaltung/ Between Canon and Entertainment, Frank & Timme, 2016. Chapter of book.

Aronsson, Mattias. L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger : le cas de la Suède, Marguerite Duras et les Arts : 2016. Conference paper : refereed.

Aronsson, Mattias. Vilhelm Ekelund och extremhögern : en sekellång förbindelse, Tidningen Kulturen, 2016, No. 3 nov. Article : popular science.

Aronsson, Mattias. "Jag satt till bords med de bästa". Interkulturella möten i Vilhelm Ekelunds verk, European Journal of Scandinavian Studies, 2015, Vol. 45, No. 1, 35-59. Article : refereed.

Axelson, Tomas. Vernacular meaning making : Examples of narrative impact in fiction film questioning the 'banal' notion in mediatization of religion theory, Nordicom Review, 2015, Vol. 36, No. 2, 143-156. Article : refereed.

Axelson, Tomas. Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan : publikens respons på filmen Gladiator, Part of: Svärd, sandaler och skandaler, Studentlitteratur, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Religion och meningsskapande genom film, Part of: Samtidsreligion, Gleerups, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Fiktionalisering av historien och filmpublikens reflexivitet, 2015. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. Filmen Natt (2014) och anhöriggrupper i sorg : ett exempel med komplikationer, 2015. Report.

Axelson, Tomas. Palimpsestiskt tänkande : Fakta, fiktion och audiovisuell konstruktion av upplevd autenticitet, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Audiovisual Storytelling and Ideological Horizons : Audiences, Cultural Contexts and Extra-textual Meaning Making, 2016. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. Playtime! : Recension av Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014, 2016.

Axelson, Tomas. The Dark Night of the Soul : Art Film, Bereavement and Complicated Audience Responses, 2016. Conference paper : refereed.

Axelson, Tomas. Försoning i nutida film : Exemplet Gudar och människor, Part of: Liv i försoning, Verbum Forlag, 2016. Chapter of book.

Axelson, Tomas. Film och existentiell hälsa, Part of: Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, 2016. Chapter of book.

Bartholdsson, Åsa. "Dare to share!" : Bikt, moderskap och motstånd i Den stora mammabikten, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 109-130. Article : refereed.

Berg, Lovisa. Ikhlāṣī, Walīd (1935-), Part of: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Chapter of book.

Berg, Lovisa. Women Writing Men – Masculinity, Femininity, Androgyny in al-Na‘na‘ al-Barrī by Anīsa ‘Abbūd, 2016. Conference paper : refereed.

Berg, Lovisa. Barakāt, Salīm سليم بركات(1951 -), Part of: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Chapter of book.

Berg, Lovisa. Al-‘Ujaylī, ‘Abd al Salām (1918/1919-2006), Part of: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Chapter of book.

Berg, Lovisa. Al-Naqqāsh, Mārūn (1817-1855), Part of: Routledge Encyclopedia of Modernism, Routledge, 2016. Chapter of book.

Berge, Lars Folke. Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-36, The State and the Study of Africa : 2015. Conference paper : refereed.

Berge, Lars Folke. Den bortglömda Afrikasolidariteten : Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–36, Part of: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Chapter of book.

Berge, Lars Folke. Ethiopian Intellectuals of the 1930s and the Swedish-Evangelical connection, Part of: Education and the formation of ruling elites in the societies of the Horn of Africa, Webster srl, 2016. Chapter of book.

Blomberg, Helena, Stier, Jonas. Att vara kommunikativt låst : professionellas berättande om (vanskliga) vårdrelationer, Socialvetenskaplig tidskrift, 2016, Vol. 23, No. 1. Article : refereed.

Båtefalk, Lars. "... ett naturens majestät, som väl söker sin like" : Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-1960, Part of: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Chapter of book.

Chirumalla, Koteshwar, Eriksson, Yvonne, Eriksson, Per Erik. The influence of different media instructions on solving a procedural task, International Conference on Engineering Design : 2015. Conference paper : refereed.

Colella, Gianluca. On the expression of modality in Old Italian, In-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, 2015, Vol. 7, No. 11, 1-24. Article : refereed.

Colella, Gianluca. Marcatori epistemici avverbiali in italiano contemporaneo, La Lingua italiana, 2015, Vol. XI, 137-162. Article : refereed.

Colella, Gianluca. Forme della comparazione ipotetica in italiano, Part of: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe., ATLIF, 2016. Chapter of book.

Danielsson, Helena. Documenting Camp Cavic : Video as a tool for the reflective practitioner, Part of: EDGE, Multivers Academic, 2015. Chapter of book.

Danielsson, Helena, Ahlberg, Kerstin. Bildblogg i skolan : Bildrespons – begrepp – bedömning, Part of: Audiovisuellt: Ljud och Bild, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Multimodal mathematical context and video as a tool for teachers´assessment, 2015. Conference paper : refereed.

Danielsson, Helena, Taflin, Eva. Rapport från projektet Multimodala uppgifter och bedömning i matematik : Video och kollaborativa samtal som metod vid lärares bedömning av elevers matematiska kunskaper, Kultur och lärande, 2015. Report.

Dodou, Katherina. Joseph O’Connor’s Star of the Sea and the travelling memory of the Great Irish Famine, Part of: The Leaving of Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Duvold, Kjetil. The Challenge of Non-Territorial Autonomy : Theory and Practice, 2015.

Eckart, Maren. Weg(e)e gehen und ankommen. Pilgerinnenberichte über den Jakobsweg, Part of: Nordeuropäische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur / Northern European Studies in Literature, Language and Culture., Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Eckart, Maren, Fjordevik, Anneli. Könsmedveten kurslitteratur som ett led i jämställdhetsarbetet, Högre Utbildning, 2015, Vol. 5, No. 2, 127-131. Article : refereed.

Edfeldt, Chatarina. Transnational sisterhood and New Portuguese Letters : Politics and critical reception in Sweden, Part of: Reconfiguring Identities in the Portuguese-speaking World, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] : Personification of Homeland in Neo-Conservative Russian Art, 2016. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Post-Secularity and Digital Anticlericalism on Runet, Part of: Digital Orthodoxy in the Post-Soviet World, Ibidem-Verlag, 2016. Chapter of book.

Engström, Maria. Apollo against Black Square : Conservative Futurism in Contemporary Russia, Part of: International Yearbook of Futurism Studies, De Gruyter Open, 2016. Chapter of book.

Engström, Maria. Космическая литургия: православная экология Татьяны Горичевой, 2016. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Neo-cosmism, Empire, and Contemporary Russian Art: Aleksei Belyaev-Gintovt, Part of: Russian Aviation, Space Flight and Visual Culture, Routledge, 2016. Chapter of book.

Engström, Maria. Apofaattisuus ja houkkuus venäläisessä nykykirjallisuudessa, Finnish Review of East European Studies, 2016, Vol. 2, 40-49. Article : refereed.

Engström, Maria. Eldre russisk idéhistorie – fra middelalderen til opplysningstiden, 2016.

Engström, Maria. The scent of a former life : the Czech adaptation of the Strugatskiis’ story The Kid, Science Fiction Film and Television, 2015, Vol. 8, No. 2, 179-198. Article : refereed.

Engström, Maria. ‘Orthodoxy or death!’ : Political orthodoxy in Russia, Part of: Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, 2015. Chapter of book.

Engström, Maria. Conservative revolution in contemporary Russian art, 2015. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Russia as Katechon, 2015. Conference paper : refereed.

Engström, Maria. Постсекулярность и цифровой антиклерикализм в Рунете [Post-Secularity and Digital Anti-Clericalism on Runet], Digital Icons, 2015, Vol. 14, 73-108. Article : refereed.

Engström, Maria. Daughterland [Rodina-Doch’] Erotic patriotism and Russia’s future : Conservative mobilization and sexualization of the nation, Intersection: Russia/Europe/World, 2016, No. 27 Sept. Article : popular science.

Engström, Maria (red), Suslov, Mikhail (red), Simons, Greg (red). Digital Orthodoxy : Mediating Post-Secularity in Russia, Digital Icons, 2015.

Eriksson, Per Erik, Eriksson, Yvonne. Syncretistic images : iPhone fiction filmmaking and its cognitive ramifications, Digital Creativity, 2015, Vol. 26, No. 2, 138-153. Article : refereed.

Fjordevik, Anneli. Zur Rolle der internetbasierten Fanfiktion im Grenzland zwischen Leser- und Verfasserschaft, Part of: Literaturwissenschaft, Frank & Timme, 2015. Chapter of book.

Fjordevik, Anneli. "Textuelles Wildern" in der Netzliteratur : Real Person Fiction als Sondergattung der Fanfiktion, Part of: Studia Germanistica Upsaliensia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2015. Chapter of book.

Fjordevik, Anneli, Inose, Hiroko, Edfeldt, Chatarina. What do they learn, why do they learn? A study on university students' participation in fan activities, 2015. Conference paper.

Fredriksson, Christine. The influence of group formation on learner participation, language complexity, and corrective behaviour in synchronous written chat as part of academic German studies, ReCALL, 2015, Vol. 27, No. 2, 217-238. Article : refereed.

Frisk, Liselotte. The Human Potential Movement in the Nordic Countries, Part of: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Part of: Western Esotericism in Scandinavia, Brill Academic Publishers, 2016. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. The New Religious Movements - What Happened to them? : A Study of the Church of Scientology, The Children of God, iskcon, The Unification Church and The Rajneesh Movement and Their Development over Time, Part of: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. New Age in Sweden, Part of: New Age in Norway, Equinox Publishing, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. New Religious Movements and Alternative Spirituality as an Academic Research Field in Sweden : Some Reflections, Part of: Handbook of Nordic New Religions, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. Knutby Filadelfia : An Independent Religious Community with Roots in the Swedish Pentecostal Movement, Part of: Nordic Pentecostalism, Palgrave Macmillan, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte. Religion in secular society : Popular religiosity in Sweden, Studies in Religion (Journal of the Korean Association for the History of Religions), 2015, Vol. 73, No. 5, 67-92. Article : refereed.

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of Childhoods, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte. Growing Up in Controversial Minority Religions : Constructions of childhoods, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte. Religion i ett sekulariserat samhälle : Populärreligiositet i Sverige, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte, Gilhus, Ingvild, Kraft, Siv Ellen. New Age, Part of: Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2015. Chapter of book.

Frisk, Liselotte, Nilsson, Sanja. Upbringing and Schooling of the Children in the Exclusive Brethren : The Swedish Perspective, 2015. Conference paper : refereed.

Frisk, Liselotte, Palmer, Susan. The Life Story of Helge Fossmo, Former Pastor of Knutby Filadelfia, as Told in Prison : A Narrative Analysis Approch, International Journal for the Study of New Religions, 2015, Vol. 6, No. 1, 51-73. Article : refereed.

Frisk, Liselotte, Åkerbäck, Peter. New religiosity in contemporary Sweden : the Dalarna study in national and international context, Equinox Publishing, 2015. Book.

Gao, Man. Tone in Whispered Chinese, Part of: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics, Brill Academic Publishers, 2015. Chapter of book.

Gao, Man. The Production of Mandarin Tones by Speakers of Swedish : The Effect of Pitch Accent on Tone Acquisition, 2015. Conference paper : refereed.

Gao, Man. Mandarin (Chinese) tones : Challenges and prospects for Swedish learners, Part of: Language Education and Language Studies, Wenzao Ursuline University of Languages, 2016. Chapter of book.

Gao, Man. Perception of Lexical Tones by Swedish Learners of Mandarin, Linköping Electronic Conference Proceedings : 2016. Conference paper : refereed.

Gao, Man. Digital Technology and Chinese as a Foreign Language : Tools for teachers and learners, 2016. Conference paper.

Gilsenan Nordin, Irene. "The Word and the Telling" : loss and survival in four contemporary poets, Poetry Salzburg Review, 2015, No. 27, 136-145. Article : refereed.

Gilsenan Nordin, Irene. Edna O’Brien, The Little Red Chairs. London: Faber & Faber, 2015, Spanish Association for Irish Studies (AEDEI), 2016.

Gilsenan Nordin, Irene (red), Edfeldt, Chatarina (red), Hu, Lung-Lung (red), Jonsson, Herbert (red), Leblanc, André (red). Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016.

Gilsenan Nordin, Irene, Edfeldt, Chatarina, Hu, Lung-Lung, Jonsson, Herbert, Leblanc, André. Introduction: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Part of: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Gossas, Carina, Lindgren, Charlotte. Le long trajet vers le Nord : de la traduction de la littérature de jeunesse française en suédois, Part of: Stockholm Studies in Romance Languages, Stockholm University Press, 2015. Chapter of book.

Gray, Billy. 'You can't grab anything with a closed fist' : Reflections on Ulster Protestant Identity in Derek Lundy's Men That God Made Mad: A Journey Through Truth, Myth and Terror in Northern Ireland, Etudes Irlandaises, 2015, Vol. 40, No. 1, 285-304. Article : refereed.

Gray, Billy. 'All ages and no age' : Memory, Self-Narration and the Temporality of Psychic Life in Irma Kurtz's Then Again: Travels in Search of My Younger Self, Part of: Literary Creativity and the Older Woman Writer, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Gray, David. The Ladies North : Ulster Women Writers and the Representation of Norway, 2016. Conference paper.

Gray, David. Nordic Hub: Virtual Mobility and the Development of Minority Cultures and Languages in Europe, 2016. Conference paper.

Gray, David. The Story of Environment: The Promotion of Literature, Reading and Sustainability, 2016. Conference paper : popular science.

Grosse, Ingrid. Trade union representativeness in Vietnam, China and Sweden : How different are trade unions in communist and liberal-democratic countries?, Conference Proceedings : 2015. Conference paper : refereed.

Grosse, Ingrid. Gender values in Vietnam : between confucianism, communism, and modernization, Asian Journal of Peacebuilding, 2015, Vol. 3, No. 2, 253-272. Article : refereed.

Grosse, Ingrid. Rolf Å. Gustafsson, Politisk styrning och demokrati, Daidalos 2011 : bok recension, 2015.

Grosse, Ingrid. Does education influence values in East Asia? : A comparison of Western and East Asian countries, International Conference on Political Science, Sociology and International Relations (PSSIR). Proceedings : 2016. Conference paper : refereed.

Grosse, Ingrid. Socialpolitik, Part of: Svensk politik och EU, Santérus Förlag, 2016. Chapter of book.

Görts, Maria. Up the stylish staircase. Situating the Furstenberg Gallery and the art collection in a late nineteenth-century Swedish art world, 2016.

Hashim Al-Rubaye, Nejood. العلاقات الدلالية في المجاز والاستعارة والكناية, مجلة عود الند /, 2016, Vol. 119, No. 4. Article : refereed.

Hecht, Christian. Ordinlärning med facktexter, Part of: Från ord till handling, Nordiska språk, institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Univ., 2016. Chapter of book.

Holmström, Inger (red), Stier, Jonas (red), Tillgren, Per (red), Östlund, Gunnel (red). Samproduktionens retorik och praktik : inom området hälsa och välfärd, Studentlitteratur AB, 2016.

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Conference paper.

Hu, Lung-Lung. The legal conflict and self-assertion in Lai He's novels about colonized Taiwan, 2015. Conference paper : refereed.

Hu, Lung-Lung. Another Justice - Litigation Masters in the Chinese Legal Story, Ming Qing Yanjiu, 2016. Article : refereed.

Hylén, Torsten. The hand of God is over their hands (Q. 48:10) : on the notion of covenant in al-Ṭabarī’s account of Karbalāʾ, Journal of Qur'anic Studies, 2016, Vol. 18, No. 2, 58-88. Article : refereed.

Hylén, Torsten. The Date of the Story of the Tawwābūn, Studia Islamica, 2017, Vol. 112. Article : refereed.

Hylén, Torsten. Myth, ritual and the early development of Shīʿite identity, 2015. Conference paper : refereed.

Hylén, Torsten. Shiitisk islam i vardande : Myt, rit och identitet, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Inose, Hiroko. 「十帖源氏」スペイン語翻訳における文化的レファレンスの取り扱い(The handling of cultural references in translating Genji in Ten Chapters into Spanish), Kaigai Heian Bungaku Kenkyu Journal, 2015, Vol. 3, 91-98. Article.

Inose, Hiroko. Not crossing the boundary : the untranslatable in Japanese-English bilingual literature, Part of: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Inose, Hiroko, Aronsson, Mattias, Fjordevik, Anneli. Fan activities applied to online university education, 2016. Conference paper.

Ip, Wei Hing. Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language : An Action Research Study, 2016. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Role of Culture in the Acquisition of CSL – From the Perspective of Intercultural Communication Competence, The 21st International Conference of the International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS) cum The 11th Biennual International Conference of the China Association for Intercultural Communication (CAFIC) : 2015. Conference paper : refereed.

Ip, Wei Hing. Enhancing intercultural communication in teaching chinese as a foreign language : An action research study, The Hong Kong Polytechnic University, 2015. Doctoral thesis.

Jansson, Bo G. Fet-Mats-historien i postmodern tappning : Om Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Part of: "Om det man inte kan tala måste man sjunga", Mittuniversitetet, 2015. Chapter of book.

Jansson, Bo G. Spelet mellan stor konst och banalitet : Om Kristina Lugns författarskap, 2015.

Jansson, Bo G. Manns allvarligt menade ursäkt : recension av Thomas Manns Doktor Faustus i nyöversättning till svenska (Bonnier, 2015), 2015.

Jansson, Bo G. Livströst i novellform : Recension av Ilmar Taska 'Skönare än livet', Dalarnas Tidningar, 2015.

Jansson, Bo G. Julian Barnes novell The Story of Mats Israelson, Part of: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Chapter of book.

Jansson, Bo G. Millennieskiftets svenska roman och novell, Gidlunds förlag, 2016. Book.

Johansson, Sverker. Language abilities in neanderthals, Annual Review of Linguistics, 2015, Vol. 1, 311-332. Article : refereed.

Johansson, Sören. Videoobservation som redskap för instrumentallärare, Part of: Knowledge formation in and through music, Royal College of Music, 2015. Chapter of book.

Johansson, Sören. Från prövande till skyddande : en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestival, Vidgade vyer över musiken : 2015. Conference paper : refereed.

Johansson, Sören. Videoobservation as a tool for instrumental teachers in music, Formellt och informellt lärande med stöd av teknik : 2015. Conference paper : refereed.

Johansson, Sören. Hörbara skillnader i unga musikers inspelningar av sina framföranden som ljudfiler mot videoklipp, 2015. Conference paper : refereed.

Johansson, Viktor. Difficulties of the Will : Philosophy of education through children's literature, Part of: Philosophy and Theory in Educational Research, Routledge, 2016. Chapter of book.

Jon-And, Anna, Aguilar, Elliot. Modeling language change triggered by language shift, The Evolution of Language : 2016. Conference paper : refereed.

Jonsson, Herbert. Reading Japanese Haikai Poetry : A Study in the Polyphony of Yosa Buson’s Linked Poems, Brill Academic Publishers, 2016. Book.

Jonsson, Herbert. What may be gained from mistranslations of Japanese haiku?, 2015. Conference paper : refereed.

Jonsson, Herbert. En 1300-talsförfattare som skriver vad som faller honom in, 2016.

Jonsson, Herbert. The view of shasei in the writings of Kaneko Tōta, 2016. Conference paper : refereed.

Jonsson, Herbert. Is “Sketching” an Alien Influence in Japanese Haiku?, 2016. Conference paper : refereed.

Karlsohn, Irina. Novyi razum Ol'gi Sedakovoi, 2016. Conference paper : refereed.

Karlsohn, Irina. History and Modernity in the Works of Alexander Solzhenitsyn, Toronto Slavic Quarterly, 2015, Vol. 54, 12-25. Article : refereed.

Karlsson, Fredrik. The original position, the rule of non-substantial self, and the rule of self-interested beneficiaries : Anthropocentric, sentientist, and biocentric rationality within a liberal notion of justice, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2016. Article : refereed.

Korolczuk, Elzbieta, Saxonberg, Steven. Strategies of contentious action : a comparative analysis of the women's movements in Poland and the Czech Republic, European Societies, 2015, Vol. 17, No. 4, 404-422. Article : refereed.

Kullberg, Christina. We have to keep moving : Transnational witnessing in Dany Laferrière's The World is Moving Around Me, Part of: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Larsson, Patrik. Några nedslag bland Dalarnas runinskrifter, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Lebedeva, Nadezda, Ridder, Iris. Thinking play in Early Childhood Education through system perspectives, 2015. Conference paper : refereed.

Leblanc, André. Transcultural identity as a personal myth : the case of Amélie Nothomb, Part of: Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Peter Lang, 2016. Chapter of book.

Leblanc, André. De l'emploi du discours rapporté féminin et masculin chez Benjamin Constant, Le Discours et la langue. Revue de linguistique française et d'analyse du discours, 2015, Vol. 7, No. 1, 99-108. Article : refereed.

Leblanc, André. Influence de la morale sur les changements au dénouement dans Le Séducteur du Marquis de Bièvre (1783), Part of: Revoir la fin, Classiques Garnier, 2016. Chapter of book.

Leblanc, André. Le mentir-vrai d’Amélie Nothomb, 2016. Conference paper : refereed.

Lentina, Alda Maria. Agustina Bessa-Luís ou une poétique du féminin : (Agustina Bessa-Luís or a female poetics), Estudios Románicos, 2015, Vol. 24, 19-32. Article : refereed.

Liljas, Juvas Marianne. Den Munktellska salongen i Falun : En studie i salongens pedagogik under 1800-talet, Part of: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, Acta Regiea Societatis Skytteane; Umeå Studies in History and Education: A Book Series in Educational History, History Education and Historical Culture, Kungl. Skytteanska Samfundet, 2015. Chapter of book.

Lindgren, Charlotte. Postcolonial Polysystems: The Production and Reception of Translated Children’s Literature in South Africa, Taylor & Francis Group, 2015.

Lindgren, Charlotte. Identitet och gestaltning av en katt som är ett barn (eller tvärtom) : Ett exempel från en modern svensk barnbok och dess översättning till franska, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Lindgren, Charlotte. Akademiska studier av översättning av barn- och ungdomslitteratur : en historisk översikt med fokus på Sverige och Frankrike, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Lindgren, Charlotte. Que reste-t-il du personnage de Findus dans les voix de Pettson et Picpus : étude d’une traduction du suédois au français, Milli Mála, 2015, Vol. 7, 309-331. Article : refereed.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Fjordevik, Anneli. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 1. Anneli Fjordevik intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Mattsson, Olga. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 2. Olga Mattsson intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Saito, Rieko. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 3. Rieko Saito intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016.

Lindgren, Charlotte, Lönnemyr, Jenny, Neljesjö, Maria, Sundin, Sten. Aktivt och kollaborativt lärande - undervisningsformer och lärmiljöer, 2016. Conference paper.

Lynch, John (red), Dodou, Katherina (red). The Leaving of Ireland : Migration and Belonging in Irish Literature and Film, Peter Lang Publishing Group, 2015.

Magrinyà Badiella, Carles. La alquimia en Cervantes, 2015. Conference paper.

Magrinyà Badiella, Carles (red). August Strindberg. Una mirada al Universo. Ensayos sobre alquimia, ciencias naturales, misticismo, fotografía y pintura : Edición y traducción de Carles Magrinyà. Introducción de Per Stam, Ediciones Siruela, 2016.

Magrinyà Badiella, Carles. “Un nuevo enfoque: alquimia y ritos en el Quijote”, 2015.

Magrinyà Badiella, Carles. Alquimia y engaño en Cervantes, Cuaderno de Resúmenes, IX CINDAC, São Paulo, 29/06 - 03/07 de 2015 UNIVERSIDADE DE SÀO PAULO : 2015. Conference paper : refereed.

Malmsten, Solveig. Dativ i modern färöiska : En fallstudie i grammatisk förändring, Uppsala universitet, 2015. Doctoral thesis.

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella loopar och kollektiv live-looping, Dansk Musikforskning Online (DMO) Saernummer 2015 lyd-musikproduktion, 2015, Vol. 6, 47-63. Article : refereed.

Mattsson, Hållbus Totte. Audiovisuella loopar, Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015 : 2015. Conference paper : refereed.

Mattsson, Hållbus Totte, Fredriksson, Daniel, Johansson, Sören, Rosenblad, Johanna. Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktions-studenter, 2016. Conference paper : popular science.

Mattsson, Hållbus Totte, Nordin, Johan, Beckman, Daniel. Lilla bandet i stora världen, Konferensbidrag Vidgade vyer över musiken, Stockholms Universitet, november 2015 : 2015. Conference paper.

Mattsson, Hållbus Totte, Sundin, Sten. Användning av OER och video i undervisning och lärande, 2015. Conference paper.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Un epistolario medico del Seicento: la corrispondenza di Cesare Macchiati, medico di corte al seguito della regina Cristina di Svezia. Lineamenti di analisi e ricerca., Queen Christina of Sweden : 2015. Conference paper : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. Edizioni e riedizioni: Ambrosio Frediani e il primo manuale di italiano per stranieri in Svezia, "Edito, inedito e riedito" XI Congresso degli Italianisti Scandinavi : 2016. Conference paper.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Dalla spada alla penna : La scrittura del capitano Lorenzo Adami nelle lettere alla Regina Cristina e al cardinale Azzolino, Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati : 2016. Conference paper : refereed.

Nigrisoli Wärnhjelm, Vera, Aresti, Alessandro. Sul Viaggio settentrionale (1700) di Francesco Negri. Con uno spoglio lessicale degli scandinavismi, Carte di Viaggio, 2015, Vol. 8, 43-71. Article : refereed.

Nilsson, Sanja. "She sees the smallest ones" : Children's construction of love and longing for the charismatic leader in Knutby Filadelfia, Children in new and minority religions : 2015. Conference paper : refereed.

Nilsson, Sanja. From Children of God to Children of Members : Changing Views on Children in The Family International 1988-2015, 2016. Conference paper.

Nilsson, Sanja. The Brill Handbook of Nordic New Religions, Universitetsforlaget, 2016.

Nilsson, Sanja. Children in New Religions, Part of: The Oxford Handbook of New Religious Movements, Oxford University Press, 2016. Chapter of book.

Nittve, Sara. Crossing i två svenskspråkiga samtidsromaner, Svenskan i Finland 15 : 2015. Conference paper.

Nykanen, Arne, Wingstedt, Johnny, Sundhage, Johan, Mohlin, Peter. Sketching sounds : kinds of listening and their functions in designing, Design Studies, 2015, Vol. 39, 19-47. Article : refereed.

Nyström Höög, Catharina. Värdegrundstexter - ett nytt uppdrag för klarspråksarbetet?, Sakprosa, 2015, Vol. 7, No. 2, 1-16. Article : refereed.

Nyström Höög, Catharina. För många texter kan skymma sikten : Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter, Myndighetstexter ur medborgarperspektiv : 2015. Conference paper.

Nyström Höög, Catharina. Blicken, buren och den vita snön : Nyckelord som utgångspunkt för en läsning av Darling River, Part of: Det skönlitterära språket, Morfem, 2015. Chapter of book.

Nyström Höög, Catharina. Klarspråk och klarspråksarbete - ett tema i tiden, Sakprosa, 2015, Vol. 7, No. 2, 1-8. Article : refereed.

Nyström Höög, Catharina. Klarspråk i framtiden, Bulletinen Klarspråk, 2015, 3-3. Article : popular science.

Nyström Höög, Catharina. One song with different tunes? : The novels Darling River and Lolita and their intertextual relations, 2015. Conference paper : refereed.

Nyström Höög, Catharina. Visual Resources at Work : Atmosphere and Agency in platforms of values, 2015. Conference paper : refereed.

Nyström Höög, Catharina. Den öppna myndigheten : Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter, Svenskans beskrivning 34 : 2016. Conference paper : refereed.

Nyström Höög, Catharina, Björkvall, Anders. "Vi är professionella i vårt agerande och levererar i tid med rätt kvalitet" : Svenska myndigheters värdegrundstexter som multimodal genre, 2015. Conference paper : refereed.

Nyström Höög, Catharina (red), Lindgren, Charlotte (red), Wide, Sverre (red). En profil i profilen : Vänbok till Bo G Jansson, Högskolan Dalarna, 2016.

Petterson, Lars. The education of new groups in society, Part of: Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Chapter of book.

Petterson, Lars. Sweden : the emergence of the nation state, Part of: The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Chapter of book.

Pettersson, Åsa. Public service TV, pedagogy and Swedish childhood : an international story of imagining a child audience, 2016. Conference paper : refereed.

Pettersson, Åsa. The represented child: : A study of Swedish public service TV for children, 2015. Conference paper : refereed.

Pettersson, Åsa. Du är väl lärande, lilla vän? : Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken, Part of: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2016. Chapter of book.

Purcell Sjölund, Anita. My Name is Samoan, Negotiating Modern Pacific Island Identities : 2015. Conference paper : popular science.

Purcell Sjölund, Anita. My Name is Gary Cooper, but it is also Samoan, Part of: Transcultural Identity, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Reite, Torun, Jon-And, Anna. Oral Portuguese in Maputo from a diachronic perspective – diffusion of linguistic innovations in a language shift scenario, 45th LSRL Linguistic Symposium on Romance Languages volume : 2016. Conference paper : refereed.

Ridder, Iris. The ethical aspects of using jokes for learning purposes from a historical perspectice, 2016. Conference paper : refereed.

Ridder, Iris. Finding best practices within education, 2015. Conference paper : refereed.

Ridder, Iris. Dicing towards Death : An Oracle Game for Miners at the Falun Copper Mine from the Early Seventeenth Century, Part of: COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, Collegium for Advanced Studies, 2015. Chapter of book.

Romlid, Christina. »Måtte också våra kapitalister vakna upp…« Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894–1908, Part of: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Chapter of book.

Sabet, Amr. Geopolitics of a changing world order : US strategy and the scramble for the Eurasian heartland, Contemporary Arab Affairs, 2015, Vol. 8, No. 2, 163-180. Article : refereed.

Sabet, Amr. Islam, Democracy, and Cosmopolitanism, 2015.

Sabet, Amr. Prophet Muhammad: Sultan of Hearts, 2015.

Sabet, Amr. The Inevitable Caliphate? , 2016.

Santos Muñoz, Arantxa. Conversación digital: copresencia y disponibilidad : Estudio pragmático del preámbulo de reuniones multipartitas por videoconferencia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2016. Doctoral thesis.

Santos Muñoz, Arantxa. La cronémimca de reuniones multipartitas en videoconferencia : Observaciones en torno al silencio de la fase de preparación, Lengua y Habla, 2015, Vol. 19, 56-76. Article : refereed.

Santos Muñoz, Arantxa. El alineamiento modal en el preámbulo de reuniones por videoconferencia, Lingüística en la Red, 2015, No. XIII, 1-22. Article : refereed.

Santos Muñoz, Arantxa. La comprobación de los canales al inicio de encuentros por videoconferencia, Spanish in Context, 2016, Vol. 13, No. 3, 437-455. Article : refereed.

Santos Muñoz, Arantxa. Attending multi-party videoconference meetings. The initial problem, Language@Internet, 2016, Vol. 13. Article : refereed.

Sedelius, Thomas. Semi-presidential shifts in Ukraine : institutional perils and party presidentialization, 2015. Conference paper : refereed.

Sedelius, Thomas. Party presidentialization in Ukraine, Part of: The presidentialization of political parties, Palgrave Macmillan, 2015. Chapter of book.

Sedelius, Thomas. Review : Cohabitation and conflicting politics in French policymaking, 2016.

Sedelius, Thomas. Ukrainas konstitutionella sicksackande : Regimförändring och partiutveckling under semipresidentialism, Nordisk Østforum, 2016, Vol. 30, No. 1, 18-37. Article : refereed.

Sedelius, Thomas, Linde, Jonas. Unpacking Semi-Presidentialism : Government performance and democracy in four different regime types, Swepsa 2016 : 2016. Conference paper : refereed.

Sedelius, Thomas, Åberg, Jenny. Eastern Europe’s semi-presidential regimes, Part of: Routledge Handbook of East European Politics, Routledge, 2017. Chapter of book.

Semiao, Mario. “Wanting everything, he is left with nothing” : The mise en abyme of paradoxical duplication in Gabriel Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Conference paper : refereed.

Semiao, Mario. Music into art into text : Klee’s Wander-Artist in Josipovici’s Goldberg: Variations, 2015. Conference paper : refereed.

Semiao, Mario. Unnatural Narrative : Some Notes on the Experimentalism of B. S. Johnson’s The Unfortunates, 2016. Conference paper : refereed.

Semiao, Mario. “We call this the stem stitch” : Embroidered Narrative in Philip Terry’s Tapestry, 2016. Conference paper : refereed.

Silander, Daniel (red), Öhlén, Mats (red). Svensk politik och EU : Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i, Santérus Förlag, 2016.

Skogs, Julie. Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses, Karlstad University Press, 2015. Doctoral thesis.

Stier, Jonas. Att arbeta med vär(l)den i förskolan, Part of: Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, Natur och kultur, 2016. Chapter of book.

Stier, Jonas. Internationalisering av högre utbildning, Part of: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Chapter of book.

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samarbete, samverkan, samproduktion, Part of: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Chapter of book.

Stier, Jonas, Holmström, Inger, Tillgren, Per, Östlund, Gunnel. Samproduktionens praktik och teori, Part of: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Chapter of book.

Stridfeldt, Monika. Les suédophones, Part of: Didactique des Langues Etrangères, CLE International, 2017. Chapter of book.

Stub Nybelius, Marit. License to Jump : A history of women´s Ski Jumping, Beijbom Books, 2015. Book.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. A regional survey of the relationship between vowel and consonant duration in Shetland Scots, Folia linguistica, 2015, Vol. 49, No. 1, 57-83. Article : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English: Stylistic and Phonological Conditioning, 2015. Conference paper : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Stylistic and phonological conditioning of rhoticity among Yunnan speakers of English, 2015. Conference paper : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Rhoticity in Yunnan English, World Englishes, 2016, Vol. 35, No. 1, 42-59. Article : refereed.

Sundkvist, Peter, Gao, Man. Pulmonic ingressive speech in Orkney dialect, Scottish Language, 2015, Vol. 34, 1-13. Article : refereed.

Swenberg, Thorbjörn. Editorial intentions and viewer perceptions : Audiovisual methods for studying film editing and eye movements, 2015. Conference paper.

Swenberg, Thorbjörn, Eriksson, Per Erik. Film and TV Industry Responses to Research Results in a Workshop Setting, IASDR2015 Interplay Proccedings : 2015. Conference paper : refereed.

Tang, Aili. Does Gibrat’s Law hold for Swedish energy firms?, Empirical Economics, 2015, Vol. 49, No. 2, 659-674. Article : refereed.

Tegmark, Mats. The Price of the Prize : The Construction of "Irish" and "American" Subject Positions in Frank McCourt's Angela's Ashes, Part of: Reimagining Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2015. Chapter of book.

Thomas, Anita. Conversations authentiques et CECR : compréhension globale d’interactions naturelles par des apprenants de FLE, Cahiers de l'AFLS, 2016, Vol. 20, No. 1. Article : refereed.

Thomas, Anita. Syntactic priming in second language corpus data – testing an experimental paradigm in corpus data, Part of: Second Language Acquisition Research Series, Routledge, 2016. Chapter of book.

Thörnlund Persson, Maria, Axelson, Tomas (red), Stier, Jonas (red). Erfarenheter, relationer och visioner : Sommarskolan 2016 och anställdas röster om dess bidrag till ett socialt hållbart Borlänge, Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), 2016. Report.

Tillgren, Per, Stier, Jonas. Perspektivet samproduktion inom hälsa och välfärd, Part of: Samproduktionens retorik och praktik, Studentlitteratur AB, 2016. Chapter of book.

Törnegren, Gull. Moraliskt och politiskt signifikanta livsberättelser, Part of: Karlstad University Studies, Karlstads universitet, 2015. Chapter of book.

Viberg, Olga, Berg, Lovisa. Students' perspectives on the use of technology in Online International Collaborative Learning Environment : A case from Sweden and Somaliland, 2016. Conference paper : refereed.

Wedin, Åsa, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka. Skriva på engelska : Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

White, Jonathan. Non-native norms in online classrooms, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Reduction strategies in online writing, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Negotiating local norms in online communication, Part of: Encyclopaedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2016. Chapter of book.

White, Jonathan. Local norms in CALL language practice, International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Technology, 2016, Vol. 6, No. 1, 40-54. Article : refereed.

White, Jonathan. Beyond national norms : Affordances of online learning, ACTC Official Conference Proceedings : 2016. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Sustaining Online Communities through Language Economisation, 2016. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Building and sustaining online communities of practice through language economy, WorldCALL : 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Converging towards norms in L2 computer-mediated communication, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Topic- and mode-sensitive interaction strategies : Functions of ellipsis in oral communication, Research in Language, 2015, Vol. 13, No. 3, 334-350. Article : refereed.

White, Jonathan. Norm-setting on Online Non-native Communities, 2015. Conference paper : refereed.

White, Jonathan. Processes and variations in language economisation, Ampersand, 2015, Vol. 2, 72-82. Article : refereed.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 1, 3-4. Article.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 4, 319-319. Article.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:4, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 2, 107-108. Article.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:2, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:1, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 2, 99-99. Article.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:2, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Vad betyder ordet positivism? : Försök till karaktäristik av ett tänkesätt, Part of: Kultur och lärande, Högskolan Dalarna, 2015. Chapter of book.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2015, Vol. 52, No. 3, 207-207. Article.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:3, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2015:1, Sveriges Sociologförbund, 2015.

Wide, Sverre. Sociologförbundet har ordet : Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 339-339. Article.

Wide, Sverre. Redaktören har ordet, Sociologisk forskning, 2016, Vol. 53, No. 3, 225-225. Article.

Wide, Sverre (red). Sociologisk Forskning 2016:3, Sveriges Sociologförbund, 2016.

Wide, Sverre. Recension av: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens begränsningar och samhällsvetenskapernas förutsättningar. Christofer Edling & Jens Rydgren (red.), 2016.

Wide, Sverre. Allt kan inte köpas för pengar : Recension av: Vad som inte kan köpas för pengar: Marknades moraliska gränser. Michael J. Sandel, 2015.

Wide, Sverre. Ett modest marknadsförslag, Dalademokraten, 2016, Vol. 2 april, 3-. Article : popular science.

Wingstedt, Johnny. Expressing values and attitudes in the advertising jingle through the interplay of music, voice and lyrics, 2015. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Music as a carrier of values, attitudes and ideologies in advertising : a multimodal discourse analysis, 2015. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. Tecken på lärande om musikens berättande funktioner i multimodala kontexter, Abstracts Mirac 2015 : 2015. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny. From Phonograph Records to Movies : The recontextualization of pre-existing music into film soundtracks, 2016. Conference paper : refereed.

Wingstedt, Johnny, Florén, Thomas. Ickeverbal kommunikation i studio, 2016. Conference paper : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. A cosmopolitan conceptualisation of place and new topographies of identity in Hari Kunzru’s Gods Without Men, Transnational Literature, 2016, Vol. 8, No. 2, 1-11. Article : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. From Exilic to Mobile Identities : Colum McCann’s Let the Great World Spin and the Cosmopolitanization of Irish Reality, Irish university review, 2016, Vol. 46, No. 2. Article : refereed.

Zamorano Llena, Carmen. The Location of the New Ireland : Redefinitions of Memory and Belonging in Sebastian Barry's The Secret Scripture, Part of: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen. A Brave Old Age : Changes in the Irish Family Trope in Jennifer Johnston’s Later Fiction, Part of: Literary Creativity and the Older Woman Writer, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen. Revolutionising the Irish Family : Global Ageing and the (Dys)functional Family in Jennifer Johnston's Foolish Mortals, 2016. Conference paper : refereed.

Zamorano Llena, Carmen, Gray, Billy. Introduction : Versions of Authority and Wisdom in the New Ireland, Part of: Authority and Wisdom in the New Ireland, Peter Lang Publishing Group, 2016. Chapter of book.

Zamorano Llena, Carmen (red), Gray, Billy (red). Authority and Wisdom in the New Ireland : Studies in Literature and Culture, Peter Lang Publishing Group, 2016.

Ädel, Annelie. Variability in learner corpora, Part of: Cambridge Handbooks in Language and Linguistics, Cambridge University Press, 2015. Chapter of book.

Ädel, Annelie. Pragmatics of discourse, 2016.

Ädel, Annelie. Review of Salazar, Danica. Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing : Applying a Corpus-Based Study to Language Teaching, John Benjamins Publishing Company, 2016.

Ädel, Annelie. Remember that your reader cannot read your mind : Problem/solution-oriented metadiscourse in teacher feedback on student writing, English for specific purposes (New York, N.Y.), 2017, Vol. 45, 54-68. Article : refereed.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. Studying Semi-Presidentialism : A Systematic Review of Research Directions and Future Challenges, IPSA 24th World Congress of Political Science : 2016. Conference paper : refereed.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. Studying semi-presidentialism : A systematic review of research directions and future challenges, 2016. Conference paper : refereed.

Åberg, Jenny, Sedelius, Thomas. A Systematic Review of Semi-Presidential Studies : Struggling to Move beyond Linz, 2016. Conference paper : refereed.

Öhlén, Mats. The influence of EU membership on Sweden’s political parties and party system : a preliminary research design, 2015. Conference paper : refereed.

Öhlén, Mats, Karlsson, Karlsson. Ideologisk konvergens mellan öst och väst? : De europeiska partifamiljerna 1990-2013, Nordisk Østforum, 2015, Vol. 29, No. 2, 167-189. Article : refereed.

Tidigare publikationer