Avslutningsdagen

Avslutningsceremonin 2016

På Högskolan Dalarna anordnas årligen en avslutningsceremoni med syftet att avtacka de avgående studenterna. Arrangemanget är ett avslut på programstudier, det vill säga varje deltagare måste som minst vara registrerad på eller ha påbörjat sitt examensarbete.

Ceremonin varvas med utdelning av tackbrev samt tal av bland annat rektor och kårordförande. Anledningen till att det är en avslutningsceremoni och inte en examensceremoni är för att alla studenterna inte hinner få ut sin examen innan terminens slut. 

Årets avslutningsceremoni äger rum fredagen den 3 juni på Galaxen i Borlänge.

Preliminära hålltider:

Kl.12:00             Registreringen öppnar
Kl.12:20             Anhöriga tar plats i lokalen (dörrarna stängs kl.12:30)
Kl.12:40             Studenter leds in till ceremonin 
Kl.12:50             Ceremonin börjar
Kl.15:00             Mingel

Vem får delta?

Avslutningsceremonin är till för programstudenter som har avslutat eller avslutar sina studier vid Högskolan Dalarna HT15/VT16. Anhöriga är också varmt välkomna att delta under ceremonin.

Kontakt

Madeleine Jansson
E-post: majs@du.se
Telefon: 023-77 85 48