Lärarprogrammet

Lärarutbildning

Ökat intresse för lärarutbildning!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så avgörande för framgång i skolan. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten! För att arbeta som lärare krävs utbildning och legitimation. Därför är det glädjande att konstatera att intresset för lärarutbildningen ökar för varje termin.

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

Vid Högskolan Dalarna har vi lång erfarenhet av lärarutbildning. Just nu utbildar vi förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Till hösten 2015 startar vi ytterligare ett program. Då erbjuder vi Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Utbildningen leder till ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i ett eller flera undervisningsämnen. 

Studera via nätet eller på campus

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller nätbaserad utbildning. Det är en form av utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I vår nätbaserade undervisning kan du ta del av föreläsningar och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier via din datorskärm. I Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet erbjuder vi en nätcampus-utbildning, som gör det möjligt för dig att välja mellan att studera på campus eller via nätet.

Utbildning vid särskilt utvalda partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central del av utbildningen till förskollärare och lärare. Höstterminen 2014 startade en försöksverksamhet med partnerskolor (övningsskolor). Det innebär att alla nyantagna studenter  i Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet genomför de skolförlagda delarna av utbildningen vid en av våra partnerskolor eller partnerförskolor i region Dalarna. Läs mer om VFU:n under respektive program.

Lärare ett framtidsyrke!

Det utbildas för få lärare i landet och mycket talar för att det kommer att saknas lärare inom många skolformer och ämnen framöver. Enligt Högskoleverkets (nu UKÄ:s) prognoser behövs famför allt fler yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7-9. SCB:s undersökningar visar på risk för brist på lärare i matematik och naturvetenskap.