Lärarprogrammet

Lärarutbildning

Lärare - skolans viktigaste tillgång!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så avgörande för framgång i skolan. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten! 

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

I Dalarna utbildar vi förskollärare och lärare av många olika slag. Just nu kan du söka till vårens utbildningar av grundlärare, ämneslärare för gymnasieskolan och yrkeslärare. Nästa antagning till Förskollärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 är höstterminen 2015. 

Nätutbildning

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller nätbaserad utbildning. Det är en form av utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I vår nätbaserade undervisning kan du ta del av föreläsningar och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier via din datorskärm. 

Utbildning vid partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central del av utbildningen till förskollärare och lärare. Till hösten startar en satsning på att utveckla denna del av utbildningen. Då kommer alla nyantagna studenter inom Förskollärar- och Grundlärarprogrammet att genomföra de skolförlagda delarna av utbildningen vid en partner(för)skola i Dalarna eller i Gästrikland. Läs mer om VFU:n under respektive program.
Nathalie Kronqvist
Läs intervjun med studenten Nathalie Kronqvist om den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Lärare ett framtidsyrke!

Arbetsmarknaden för lärare är relativt god i hela landet. Enligt Högskoleverkets (nu UKÄ:s) prognoser behöver det framför allt utbildas fler yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7-9. SCB:s undersökningar visar på risk för brist på lärare i matematik och naturvetenskap.