Lärarprogrammet

Lärarutbildning

Ökat intresse för lärarutbildning!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så avgörande för framgång i skolan. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten! För att arbeta som lärare krävs lärarexamen och lärarlegitimation. Därför är det glädjande att konstatera att intresset för lärarutbildningen ökar för varje termin.

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

Vid Högskolan Dalarna har vi lång erfarenhet av lärarutbildning. Just nu utbildar vi förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Till hösten 2015 startar vi dessutom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 högskolepoäng. Utbildningen leder till ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i ett eller flera undervisningsämnen. 

Studera via nätet eller på campus

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller nätbaserad utbildning. Det är en form av utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I vår nätbaserade undervisning kan du ta del av föreläsningar och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier vid din datorskärm. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet erbjuder en blandform, som gör det möjligt för dig att välja mellan att studera på campus eller via nätet.

Utbildning vid särskilt utvalda partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) är en central del av utbildningen till förskollärare och lärare. Den genomförs på olika sätt i olika utbildningsprogram. I Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet är de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen koncentrerad till särskilt utvalda partner(för)skolor i Dalarna. Läs mer om VFU:n under respektive program.

Lärare ett framtidsyrke!

Det utbildas för få lärare i landet och mycket talar för att det kommer att saknas lärare inom flera årskurser och ämnen framöver. Enligt SCB:s prognoser behövs framför allt fler yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7-9. Det kommer också att bli brist på lärare i matematik och naturvetenskap.