Lärarprogrammet

Lärarutbildning

Lärare gör skillnad!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så avgörande för framgång i skolan. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten! Det är brist på förskollärare och lärare i hela landet. Därför är det glädjande att intresset för yrket har ökat de senaste åren.

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

Vid Högskolan Dalarna har vi lång erfarenhet av lärarutbildning. Just nu utbildar vi förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Höstterminen 2015 startades Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till dig som är klar med ämnesstudierna och vill bli ämneslärare. Höstterminen 2016 erbjuder vi för första gången idrott och hälsa som ett ingångsämne inom Ämneslärarprogrammet. 

Studera via nätet eller på campus

Högskolan Dalarna erbjuder lärarutbildningar både vid campus Falun och via nätet. Oavsett vilken studieform du väljer kommer du att möta den nya tekniken i dina studier. Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller att utnyttja ny teknik i utbildningen till lärare.  

Höstterminen 2016 kommer Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) att erbjudas som nätbaserade utbildningar med 1-2 campustillfällen i Faluln varje termin. Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet ges på campus i Falun med möjlighet att genomföra vissa delar av utbildningen via nätet. 

Utbildning vid särskilt utvalda partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) är en central del av utbildningen till förskollärare och lärare. Den genomförs på olika sätt i olika utbildningsprogram. I Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet är de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen koncentrerade till särskilt utvalda partner(för)skolor i Dalarna. Läs mer om VFU:n under respektive program.

Lärare och förskollärare är framtidsyrken!

Det utbildas för få förskollärare och lärare i landet. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, behövs det 50 000 nya grundskole- och gymnasielärare samt 29 000 nya förskollärare fram till år 2020. Det gör att förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare är framtidsyrken. Behovet av lärare kommer att vara störst i storstäderna, där barnkullarna växer som mest. På grund av nya behörighetsregler och krav på legitimation kommer det att vara särskilt stor efterfrågan på lärare i matematik, teknik, spanska, modersmål samt på yrkeslärare och speciallärare.