Lärarprogrammet

Lärarutbildning

Lärare gör skillnad!

Lärare är skolans viktigaste tillgång. Ingen annan enskild faktor är så avgörande för framgång i skolan. Läraryrket är inspirerande och utvecklande. Tänk dig att varje morgon få möta en grupp nyfikna och förväntansfulla ansikten! Det är brist på utbildade förskollärare och lärare i hela landet. Därför är det glädjande att intresset för yrket ökar för varje år.

Nöjda lärarstudenter

Lärarutbildningar i Dalarna

Vid Högskolan Dalarna har vi lång erfarenhet av lärarutbildning. Just nu utbildar vi förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Dessutom har vi just startat Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Det är en utbildning som vänder sig till dig som är klar med ämnesstudierna och vill bli ämneslärare. Höstterminen 2016 erbjuder vi för första gången idrott och hälsa som ett ingångsämne inom Ämneslärarprogrammet. 

Studera via nätet eller på campus

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller nätbaserad utbildning. Det är en form av utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I den nätbaserade undervisningen kan du ta del av föreläsningar och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier vid din datorskärm.

Höstterminen 2016 kommer Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) att erbjudas som nätbaserade utbildningar medan Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet ges på campus i Falun. Oavsett om du läser en nätbaserad utbildning eller studerar på campus kommer du att möte den nya tekniken i dina studier.   

Utbildning vid särskilt utvalda partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) är en central del av utbildningen till förskollärare och lärare. Den genomförs på olika sätt i olika utbildningsprogram. I Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet är de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen koncentrerade till särskilt utvalda partner(för)skolor i Dalarna. Läs mer om VFU:n under respektive program.

Lärare och förskollärare är framtidsyrken!

Det utbildas för få förskollärare och lärare i landet. Enligt SCB:s prognoser behövs framför allt fler förskollärare, yrkeslärare, speciallärare samt lärare för grundskolans årskurser 7-9, framför allt i NO, teknik och matematik samt i svenska som andraspråk.