IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram, 180 högskolepoäng

Kraven på IT-säkerhet växer allt snabbare. Den här utbildningen är för dig som vill bidra till utveckling av säkrare mjukvara genom programmering och testning, samt även kunna applicera kunskaperna i ett Business Intelligence-sammanhang för en helhetsbild.

Utmaningar inom e-handel, Business Intelligence och automation

Datarelaterade tillämpningar har under de senaste årtiondena vuxit snabbt, särskilt i område som e-handel, Business Intelligence (BI) och automation. De utmaningar vi idag ställs inför, ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning, utan dessutom kunskaper i IT-säkerhet, förmåga till att säkerställa mjukvaruintegritet innan leverans av mjukvaror, samt hantering av storskaliga databaser och informationsanalys.

Globala tekniker

IT-säkerhet och mjukvarutestningprogrammet är utformat för att möta nuvarande och framtida behov inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation. Programmet består till sina centrala delar av mikrodataanalys som är studien av komplexa processer som omfattar datafångst, bearbetning och lagring, modellering, visualisering och beslutsstöd.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.

Programmet delas in i tre block som studeras parallellt:

  • Mjukvarutestning
  • IT-säkerhet
  • Business Intelligence

Efter avslutad utbildning ska du kunna genomföra utvecklingsarbete i IT-säkerhet och Mjukvarutestningsområdena, till exempel programmera på hög nivå, testa mjukvaror, deras säkerhet och integritet, samt kunna leda och delegera uppgifter i ett utvecklingsteam. Denna kunskap ska du även kunna applicera en Business Intelligence (BI) kontext.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Mikrodataanalys.

Kontaktinformation

Programansvarig Thomas Kvist, epost tkv@du.se, telefon 023-778895

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UZ8
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se