Hur läser du?

Första årskursen läser du på campus – i Borlänge, Filipstad och Gävle. Tack vare nätbaserad utbildning är de två följande årskurserna mindre bundna. Men du har hela tiden tillgång till lärare och din studiegrupp. Laborationer och projektarbeten utförs till stor del vid stålindustrin i regionen.

Under utbildningen får du möjlighet att lära känna studenterna på de andra studieorterna och kan utveckla ett eget brett kontaktnät.

Vad läser du?

Vad blir du?

Studenter Materialteknik