Utredning kring Högskolans lokalisering


I media: Utredning om samlokalisering

2016-11-30

Här samlar vi länkar till det som skrivits i media om den så kallade samlokaliseringsutredningen. 2016-11-30 Sydsvenskan: Rektorn rasar mot regeringen   2016-11-24 Uppsala Universitet: Rektorsbloggen: Översyn av styrsystem och resursfördelning  ...


Redovisning av de ’hearings’ som anordnats

2016-11-05

Utredningen om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering presenterades för styrelsen den 21 september. Delutredningarna har dessförinnan varit publicerade på den här bloggen och varit föremål för kommentarer både internt inom Högskolan och externt ...


Resultatet av utredningen fortfarande relevant

2016-10-20

  Det har från olika intressenter framförts önskemål om redovisning av kostnaden kring det utredningsarbete som genomförts för Högskolan Dalarnas utvecklingsprogram, där lokaliseringsfrågan var en del i arbetet. – Kostnaden för ett års...


Presentation av utredningen i samband med dagens hearingen

2016-09-23

Idag, 23 september, har Högskolan Dalarna genomfört en hearing med Högskolans samarbetspartners. Under hearingen presenterade Barbro Holmberg resultatet från den utredning kring Högskolans fortsatta utveckling som pågått under 2016.  Presentation...


Utredning om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering - slutrapport

2016-09-17

Utredningsgruppen har överlämnat sin rapport om Högskolan Dalarnas framtida lokalisering till Högskolan Dalarnas styrelse. Rapporten finns att ladda ned här: Slutrapport Högskolan Dalarnas framtida lokalisering

På denna blogg kan du läsa om den tidigare utredningen kring Högskolans lokalisering.

Taggmoln