Nyheter

Sjuksköterskestudenter på uppdrag i Uganda

De tre sjuksköterskestudenterna Ella Nenzén, Madelene Sundberg och Linda Gilström har varit med om ett äventyr utöver det vanliga. De har i en månads tid praktiserat som sjuksköterskor i Ugandas huvudstad Kampala under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Putin ett hot mot demokratin menar dalaforskare

– Medborgarna väljer en stark president, och de kanske väljer också att stärka den makten ytterligare. Vad som händer då är att länderna går i en auktoritär riktning och det blir ännu mindre utrymme för opposition, säger Thomas Sedelius.

Mer kompakta städer ger mindre utsläpp

Doktorand Xiaoyun Zhao disputerade i microdataanalys med sin avhandling ”Government vs Market in Sustainable Residential Development?”. Det är en forskningsanalys över bilresande och utsläpp av koldioxid i förhållande till bostadens läge.

Ny IT-utbildning ger stora valmöjligheter

I höst startar en ny utbildning vid Högskolan Dalarna. Den heter IT-säkerhet och mjukvarutestning och är en vidareutveckling av den redan befintliga utbildningen Digitalbrott och e-säkerhet.

Oro över inskränkning i akademisk frihet i Ungern

Den svenska sektionen av Scholars at Risk, som koordineras från Göteborgs universitet, uttrycker stor oro över den ungerska lagändring som kommer att begränsa Central European Universitys möjlighet att verka som ett fritt lärosäte i Ungern.

Ny språkvetenskapsutbildning startar till hösten

Applied English Linguistics heter det nya programmet inom Högskolan Dalarnas språkvetenskapliga utbildningar. Det är ett ettårigt magisterprogram som går att läsa på både hel- och halvfart och som dessutom går att läsa både på nätbaserat och på campus.

Kunskap gör skillnad

Högskolan Dalarna har under veckan lanserat fyra filmer för att lyfta fram några av de människor som på olika sätt förändrat sina liv och omvärlden genom högskolestudier.

Bästa forskningspresentationen korad

Kan man beskriva sin forskning på bara tre minuter? Det var i alla fall vad 17 doktorander vid Högskolan Dalarna gav sig i kast med vid dagens tävling Bästa Forskningspresentationen.

Arbetsvetenskap i samverkan

6-7 mars deltog 25 personer från Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Borås, Malmö Högskolan, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska Högskolan när Högskolan Dalarna stod värd för ämneskonferensen i arbetsvetenskap.

Ett bra tillfälle att fira!

Högskolans bibliotek på campus Borlänge har under en tid byggts om för att bättre passa studenternas önskemål. Med fler ytor för studier och en öppen och ljus planlösning har man lyckats väl med projektet.

Impact – från kunskap till praktisk tillämpning

Det blir allt vanligare att de som finansierar forskning redan på förhand vill veta vilka effekterna kan bli. Man kräver ofta en beskrivning av potentiella resultat och en plan för hur man som forskare arbetar kring att optimera forskningseffekterna.

Högskoledag för Dalarnas studievägledare

Under tisdagen samlades studievägledare från hela länet på Högskolan Dalarnas campus i Falun. Under dagen fick de ta del av nyheter hos Högskolan Dalarna men även olika föreläsningar inom temat ett gott samhälle.

Doktorsavhandling belönas med Westinska priset

Solveig Malmsten vid Högskolan Dalarna har belönats med Westinska priset på 40 000 kronor av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala för sin doktorsavhandling "Dativ i modern färöiska: en fallstudie i grammatisk förändring".

Den fysiska miljöns kvalitet inom äldreboendet

Medvetenhet om miljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande har ökat världen över och vårdmiljöforskning har väckt ett allt större intresse under senare år inom olika områden som vård och arkitektur.

Fysisk träning för barn

Lördagen den 3 december medverkade professor Michail Tonkonogi vid Högskolan Dalarna i Finlands radio YLE kring fysisk träning för barn.

Sveriges mörka slavhandelshistoria lyfts fram ur dunklet

Holger Weiss, gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna och professor i allmän historia vid Åbo Akademi i Finland har nyligen gett ut boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847.

Årets tekniklärare är Pasi Juujärvi

Årets tekniklärare är Pasi Juujärvi, lärare i mekanik och hållfasthetslära. Han är, enligt studenterna, en lärare som tar studentinflytande på allvar och som alltid sätter studenten i centrum under sina lektioner.

Vilket blir priset när konsumenter får styra?

Få branscher är så prispressade som dagligvaruhandeln. Allt för många konsumenter vill betala så lite som möjligt för livsmedel och vi kan se en trend med nedåtgående priser. Vad blir följden av att priser hamnar under marginalkostnaden?

Buu! Därför skräms vi av döden

I en Sifo-undersökning från 2012 svarade 21 procent att de trodde att människor kan gå igen. Lika många svarade att de själva hade upplevt, sett, varit i kontakt med eller haft en förnimmelse av en person som är död.

Forskning som bidrar till kunskapsutveckling

Omhändertagande i vården handlar till stor del om kommunikation och bemötande. Med ena foten kvar i den praktiska verksamheten på Falu lasarett har Camilla Udo fått möjlighet att bidra till kunskapsutveckling och samverkan mellan Högskolan och Landstinget

Africa Days på Högskolan Dalarna

Det pågår Afrika-dagar på Högskolan Dalarna. Många känner kanske inte till att det finns en internationell universitetsutbildning i Falun med studenter från ett flertal olika länder.

Uttalande från Högskolan Dalarna styrelse

Som styrelse för Högskolan Dalarna vill vi här kommentera det uppkomna läget för Högskolan efter Regeringens beslut om att Högskolan ska bedriva verksamhet i såväl Borlänge som Falun. Vi är kritiska på tre punkter:

Regeringen tar över styrelsens roll i lokaliseringsfrågan

Under tisdagen kontaktade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Högskolan och meddelade att regeringen avser att fatta beslut om att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i Borlänge såväl som i Falun.

Regeringens aviserade beslut påverkar lokaliseringsfrågan

Idag har ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson kontaktat Högskolan och meddelat att regeringen avser att fatta beslut om att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i Borlänge såväl som i Falun.

Glöm inte alfabetet i matten

Det matematiska språket är berikat med ord, bilder, färger och symboler. Men mattelärare behöver vässa sina kunskaper om skrivandets roll i sin bedömning av eleven.

Tervetuloa kouluun*

Vikten av att bevara nationella minoritetsspråk och stärka den kulturella identiteten hos elever från minoritetsgrupper har gjort det enklare för barn och ungdomar att läsa dessa i skolan

Forskarfredag lockade ungdomar från hela Dalarna

- Det är jättekul att få presentera sitt arbete för gymnasieelever och allmänheten. Jag vill visa att en forskare inte behöver vara någon nördig typ, utan vem som helst som är nyfiken kan bli forskare, säger Mikael Olsson, professor vid Högskolan Dalarna.

Män måste våga prata om känslor

För att bryta samhällets normer om hur män ska vara så måste männen våga prata om känslor. Det menar forskaren Peter Jansson vid Högskolan Dalarna som håller en föreläsning i ämnet.

Ny forskarskola för lärare

Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna har i samarbete med Umeå universitet startat en forskarskola. Temat är "Värdegrund, mångfald och religion".

Disputation om historias återskapande

Hur historia presenteras i läroböcker och hur lärare väljer att förmedla ämnet till sina elever är i korta drag innehållet i Robert Thorps doktorsavhandling ”Uses of History in History Education”, med vilken han disputerade under fredagen.

Resurslärare tar över stödet

Två av tre som arbetar med särskilt stöd är resurslärare, ibland utan lärarutbildning. Forskaren Gunilla Lindqvist vid Högskolan Dalarna är förvånad över att denna anonyma yrkesgrupp får ta nästan hela spelplanen.

Träning bästa kuren mot stress

- Vilken träningsform du väljer spelar ingen roll. Det viktiga är att du tränar både kondition och styrketräning, säger Michail Tonkonogi, professor vid Högskolan Dalarna till P4 Dalarna.

Discovery Channel filmar på Campus Borlänge

Framgångshistorien Eximus har nu även nått den kanadensiska tv-kanalen Discovery Channel. Den 21 juli tillbringade ett filmteam hela dagen på Campus Borlänge för att spela in ett inslag om Eximus och människorna runt bygget.

Svenskar ett folk av både slavhandlare och smugglare

Idag bjöds det på spännande föreläsningar av författarna till två nysläppta böcker med historiska teman, båda med händelser utspelade under 1700-talet. De handlar om slavhandel och slaveri under svenskt flagg samt skandinavisk ostindisk handel.

Ökad kunskap om förändring ger bättre vård

Att ändra ett gammalt beteende kan vara svårt och kräver ofta ett systematiskt långsiktigt arbete. Nu visar forskning att förändrade beteenden inom vården leder till kortar vårdköer, mindre smärta och mer nöjda patienter.

”Edito, inedito, riedito”

Eller ”Tryckt, otryckt, omtryckt” som är den svenska titeln på kongressen för skandinaviska italianister som just nu genomförs på Högskolan Dalarna. Under tre dagar är det enbart italienska som gäller på Campus Falun.

Årets avslutningsceremoni

Nu är det inte långt kvar tills de avgående studenterna ska kasta sig ut i nästa fas i livet. Under avslutningsceremonin önskade rektor och kårordförande lycka till och studenterna fick ta emot tackbrev inför ett fullsatt auditorium.

Allt fler tar examen vid Högskolan Dalarna

Under 2015 tog 1 274 studerande ut examen vid Högskolan Dalarna. Det är en ökning med elva procent jämfört med 2010. Samtidigt har andelen examinerade som är 35 år och äldre ökat. Det visar en ny sammanställning av statistik från UKÄ.

Avslutningsdag för idrottstränarprogrammet

– Ni som har gått det här programmet har stor kunskap och är väl rustade för arbetslivet, sa Torbjörn ”Grycksbo-Expressen” Eriksson till studenterna när Idrottstränarutbildningen hade avslutningsdag.

Det gick som på räls

Vinst i tävlingen Delsbo Electric och nytt världsrekord. Under onsdagen blev fyra ingenjörsstudenter prisade för sitt arbete med farkosten Eximus.

Turism ger landsbygden positiv självbild

Under fredagen disputerade Peter Möller med sin avhandling "Young adults in rural tourism areas" inför ett i stort sett fullsatt auditorium. Avhandlingens innehåll, hur en turismdominerad ort påverkar vuxenblivandet, är särskilt intressant för Dalarna.

Fortbildning som lockar flest

I höstas startade den första fortbildningskursen för förskolechefer vid Högskolan Dalarna. Tack vare en gedigen kunskap och ett bra samarbete med huvudmännen har den här kursen seglat upp som den mest populära i Sverige i sitt slag.

Det finns kraft i hoppet om fred

Kan det äntligen bli fred i Colombia, efter 60 år av krig och konflikter? Liam Girmarland, själv flykting från Colombia, berättade under en öppen föreläsning om den fredsprocess som nu inletts mellan regeringen och FARC-gerillan.

Uppväxter i kontroversiella minoritetsreligioner

I Sverige finns det en mängd små religiösa rörelser, mer eller mindre välkända. Hur är det att som barn växa upp i en minoritetsreligion? Det är en fråga som Liselotte Frisk intresserar sig för i sitt senaste forskningsprojekt.

Haikuexpert utanför versramarna

17 stavelser på tre rader blir en haiku. Eller? – Nej, säger Herbert Jonsson, doktor på versmåttet och universitetslektor i japanska vid Högskolan Dalarna.

Toppklass på teknik

Vad händer om en astronaut råkar hålla ut ett glas vatten? Det och mycket annat fick de tävlande i Teknikåttan svara på när regionsfinalen avgjordes i Teknikdalen. Kunskapstävlingen där åttondeklasser mäter krafterna i teknik- och naturvetenskap.

Ny högskolestyrelse utsedd

Regeringen har förordat ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Högskolan Dalarna under perioden 1 maj 2016 - 30 april 2017. Till ordförande förordas tidigare högskolestyrelsens ordförande Peter Samuelsson.

Eximus 2016 – att skapa framtidens teknik

Under 15 veckor ska fyra studenter konstruera ett batteridrivet järnvägsfordon som ska framföras med minsta möjliga energianvändning. Slutmålet är tävlingen ”Delsbo Electric” då sex personer ska fraktas längst ett drygt tre kilometer långt järnvägsspår.

Nytt program ger samhällsplanerare med bred kompetens

Ingenjörer kan inte själva bygga vårt moderna samhälle – det krävs bredare kompetenser för att tillgodose alla behov. Därför startar Högskolan Dalarna en tvärvetenskaplig utbildning för bygg- och samhällsplanerare, med start hösten 2016.

Nytt namn och uppdaterat innehåll

Programmet som tidigare gått under namnet Grafisk design kommer att genomgå en omarbetning inför nästa år. Det blir både nytt namn ”Grafisk design för digitala och tryckta media” och uppdaterat innehåll.

Grammatikdagen firades med föredrag och fika

I biblioteket på Campus Falun firades under fredagen Grammatikdagen, ett landsomfattande arrangemang för att öka intresset för grammatik. Publiken fick ta del av grammatiska och språkliga klurigheter i det franska, engelska, japanska och svenska språket.

Välj rätt fartstrategi i Vasaloppet

Kvinnor är bättre än män att hålla en jämn fartstrategi under Vasaloppet visar en ny forskningsstudie gjord av Magnus Carlsson, Hannes Assarsson (student) och Tomas Carlsson vid Högskolan Dalarna.

Gymnasieelever testade högskolelivet

Att ämnen som engelsk litteratur och grammatik inte behöver vara tråkiga, utan tvärtom riktigt intressanta och viktiga, blev ett 80-tal gymnasielever varse om på onsdagen, när de fick ta del av några korta föreläsningar och prova på tillvaron som student

Professionellt bemötande i hetsiga situationer

I takt med den stora flyktingströmmen har trycket på boenden för ensamkommande flyktingbarn ökat enormt. Tack vare den uppdragsutbildning för boendepersonal som Högskolan nu genomför ges kunskap och verktyg för att bättre rusta personalen i sitt bemötande

”Ta vara på flyktingars kompetens”

Se människors behov och ta vara på deras kompetens. Fatumo Osmans lösning på hur hälso- och sjukvården ska nå ut till utlandsfödda är högst aktuell med så många människor på flykt.

Lysande framtid inom solenergi

Master- och magisterprogrammen i solenergiteknik på Högskolan Dalarna är mer välkända utomlands än i Sverige. Den svenska marknaden växer kraftigt och arbetsmarknaden för solenergiexperter ser lovande ut skriver Framtidens Energi.

Ny politik för form och arkitektur

Under torsdagen arrangerade Högskolan Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas arkitekturråd och Svensk Form Dalarna samtal kring regeringens utredning Gestaltad livsmiljö.

Det som skrämmer mest är oförutsägbarheten

Ett panelsamtal med titeln ”Terror och rädsla” lockade under tisdagen besökare till Högskolans bibliotek för att under ledning av Tomas Axelsson diskutera hur vi ska kunna förstå terrorhandlingar och hur rädsla påverkar våra handlingar

Arabiska poppis på högskolan

Högskolan Dalarna har som vanligt ett brett kursutbud för vårterminen, i så spridda ämnen som litteraturvetenskap II: Kärlek och farliga förbindelser, kinesiska för affärslivet och butiksutveckling och design.

Vårterminen igång på Högskolan Dalarna

På måndagsmorgonen inleddes vårterminen på Högskolan Dalarna. De nya studenterna från olika delar av världen välkomnades till tonerna av traditionellt fiolspel och strax efter klockan 9 tog Högskolans rektor Marita Hilliges vid.

Dalastudenter gör sin egen Musikhjälpen

Parallellt med Musikhjälpen, som i år sänds från Linköping, gör Dala Studentradio sin egen lokala variant. Från ett tält på Stora Torget i Falun kommer de att livesända dygnet runt i en vecka.

Femteklassare programmerar robotar

En iPad, en robot och en bana på golvet är vad som behövs för att fånga femteklassarnas intresse. Ett nytt projekt i Teknikerjakten ska inspirera barn att i framtiden välja en tekniskt inriktad utbildning och också se Högskolan Dalarna som ett alternativ.

Forskarskolan Reesbe samlas i Falun

3- 4 november sker företagsforskarskolan Reesbes höstmöte i Falun. Doktorander, handledare och företagsmentorer samlas för två dagar med föredrag av inbjudna föreläsare, studiebesök på Falu Energi & Vatten och forskningspresentationer av doktoranderna.

Utredning om att samla Högskolans verksamhet till Falun

Styrelsen för Högskolan Dalarna kommer på sitt möte på torsdag att ta ställning till ett förslag om samlokalisering till Falun. Utredningen ska allsidigt belysa förutsättningar och konsekvenser och ska vara klar i november 2016.

Högskolan i Bergen på besök

Representanter från Högskolan i Bergen besökte under veckan forskningscentrat KIPS (Kunskapsimplementering och patientsäkerhet) inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.

Afrikanska dagar på Högskolan Dalarna

Två dagar på temat Africa Days anordnas på Högskolan Dalarna den 27 och 28 oktober. Arrangemanget bjuder bland annat på internationella föreläsare som diskuterar afrikansk kultur och historia.

Fullspäckad skolutvecklingsdag under höstlovet

Den 27 oktober arrangerade Högskolan Dalarna för andra året i rad Dala Skolforum på Galaxen i Borlänge. Ett populärt evenemang som i år lockade över 700 deltagare, främst lärare och övrig skolpersonal från länets skolor.

”Inga jobb på en död planet”

Hur kan vi utveckla det globala lärandet och utbildningarna genom ett hållbart perspektiv? Under parollen ”There are no jobs on a dead planet”, höll den nederländska professorn Arjen E.J Wals en öppen föreläsning i Högskolan Dalarnas bibliotek på tisdagen

Här går ekvationen ihop

– Är det så enkelt? En spontan reaktion från en av ingenjörseleverna som i en liten grupp får hjälp av en sistaårs-student att lösa komplicerade uppgifter, så kallad samverkansinlärning. Plötsligt blir 2x-y-z-3=0 helt begripligt.

Debatt: Staten dränerar universiteten

Akademiska Hus har aviserat en utdelning till staten på 6,5 miljarder kronor. Det är 1 miljard mer än företagets årliga hyresintäkter. Det är dags att ändra ägardirektiven, kräver rektorer vid 30 av Sveriges lärosäten.

Öppet hus lockade länets gymnasieelever

Högskolan Dalarna bjöd i veckan in länets gymnasieelever till öppet hus för att visa upp både lokaler och studiemiljö, men framförallt de olika programmen och ge en bild av hur livet som högskolestudent kan se ut.

Höstens språkcaféer igång

Tisdagen den 6 oktober startade Dalarnas studentkår höstens språkcaféer. En gång i veckan erbjuds studenter och allmänheten möjlighet att lära sig olika språk under ”lättare former”.

Viadukten höll och därmed pasta

Under veckan har unga snillen växt så det knakat på Vassbos klassiska odlingsmark utanför Borlänge. Bland annat konstruerade två forskningsgrupper från Falu Frigymnasium varsin bro av pasta. En annan grupp tog upp kampen mot trilskande motorsågskedjor.

Höga vågor i paneldiskussionen om Cassons nya bok

Vad är egentligen högskolans ansvar gentemot studenterna och samhället i stort? Den frågan vill Andrew Casson (vicerektor för Högskolan Dalarna) belysa i sin nyskrivna bok Högskolans ansvar – Principer för utveckling av den högre utbildningen.

Internationellt tema på Högskolan Dalarna

Under onsdagen arrangerades den årliga Språk- och mångfaldsdagen på campus i Falun och Borlänge. Dagens aktiviteter inkluderade bland annat provsmakning av internationell mat och möjlighet att träffa utbytesstudenter.

Artikel tilldelas pris

Under måndagen tilldelades Gunn Nyberg och Håkan Larsson vid Högskolan Dalarna pris för årets bästa artikel i tidskriften Physical Education and Sport Pedagogy.

Fokus på framtidens demokratipolitik

Under onsdagen arrangerade Högskolan Dalarna och Falu kommun, tillsammans med 2014 års Demokratiutredning och EU-representationen i Sverige, en särskild dag på temat framtidens demokratipolitik.

Litet språk ger nyckel till stora frågor

Lördagen den 5 september 2015 kl 10.15 disputerar Solveig Malmsten med avhandlingen ” Dativ i modern färöiska: en fallstudie i grammatisk förändring” i Ihresalen, Engelska parken, Uppsala universitet.

Nu är höstterminen igång

I dag kickade höstterminen igång för nya studenter till Högskolan Dalarna. Rektor Marita Hilliges hälsade studenterna välkomna i Borlänge och Falun.

Besök vid partneruniversitet i Kina och Taiwan

I juni besökte personal från Högskolan Dalarna partneruniversiteten Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE), Nanchang och Guangxi Normal University i Guilin, Kina samt Wenzao Ursuline University of Language, Taiwan.

Utbildningen matchade vårt behov perfekt

Företaget Adventum Vård AB har vid flera tillfällen köpt utbildningar av Högskolan Dalarna, specialanpassade efter just sina behov. – Ett utmärkt sätt att höja kompetensen hos vår personal, säger HR-ansvarig Patrik Bergström

Drönare från Kanada spanade in Gagnef

Under den här veckan är representanter från Lakehead university i Kanada på besök hos Högskolan i Dalarna för att bland annat visa upp sina drönare och diskutera ett samarbete med sina svenska kollegor.

Vad krävs för att bli en vinnare i längden?

De senaste årtiondena har längdskidåkningen genomgått ett antal förändringar med införandet av t.ex. fristil, sprinttävlingar, masstarter och skiathlon samtidigt som teknologiska framsteg medfört att skidutrustning och spårpreparering förbättrats.

Samverkan för mottagande och etablering av flyktingar

– Vi måste samverka kring mottagande och etablering av de flyktingar som kommer till Dalarna. Dalarna ska vara en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans, säger landshövding Maria Norrfalk till Dalarnas tidningar.

Kungen av Wikipedia

Charles Darwin hade nog tyckt att Sverker Johanssons forskning hade varit intressant, och inte minst hans gärning på nätet. Hittills har han lagt in 3,6 miljoner artiklar om världens djurarter på Wikipedia, och fler ska det bli.

Naturvetenskapslärare på biennal i Falun

I dagarna två besöks Högskolan Dalarna av runt 180 naturvetenskapslärare i årskurs F-9 från hela landet. Det är den så kallade NO-biennalen 2015 som pågår på initiativ av tre nationella resurscentra inom fysik, biologi, kemi och bioteknik.

Västra skolan dominerade i Teknikåttan

Tekniska snillen från åttondeklasser i Dalarna och Gävleborg fick svara på kniviga frågor inför publik i Teknikdalen den 23 april. Där hölls nämligen regionfinalen i tävlingen Teknikåttan som arrangerades för 21 gången i historien.

Har du glömt att anmäla dig?

Anmälan till höstterminen är stängd, men du kan fortfarande göra en sen anmälan. Om du är behörig och det finns platser kvar till den sökta utbildningen, placeras din anmälan efter de som sökt i tid och rangordnas utifrån det datum den inkom.

Människovärdet i fokus på filmfestival

Under torsdagen inleddes Existentiell filmfestival 2015 i Mediehuset, Falun. Den avslutas på fredag och samlar både nya och gamla besökare till två livfulla dagar av film och öppna diskussioner.

Filmfestival med samtalet i fokus

Det har blivit dags för Existentiell filmfestival i Falun. På torsdag och fredag hålls den trettonde upplagan av festivalen – där samtalet är minst lika viktiga som filmerna. Johan Croneman, Baker Karim och Ann Heberlein är tre av gästerna.

Fredstenar "Aldrig mera krig"

Stenhuggaren Kristian Lunds stenskulptur ”Aldrig mera krig” visas nu i Högskolan Dalarnas ljusgård i Falun.

Barnmorskor räddar livet på kvinnor i Uganda.

Osäkra aborter är en av de fem vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i fertil ålder. Ökad utbildning för barnmorskor i Uganda ger effekt och resultat – Resultatet av svensk forskning publiceras i tidskriften The Lancet.

Högskolan Dalarna trotsade solförmörkelsen

Solförmörkelsen som var över Sverige under fredag missades av de flesta då vädret var mulet över i stort sett hela Sverige. Men trots detta märktes det att det var solförmörkelse och att himlen blev mörkare mellan kl 10-12 då solförmörkelsen varade.

Teknikmässa visar vägen

17-18 mars arrangeras den årliga Teknikmässan med en rad inspiratörer, ingenjörer och andra tekniker för gymnasieelever och elever i åk 8.

Hur pratar vi med generation G?

Idag bjöd Högskolan Dalarna in länets studie- och yrkesvägledare till Högskoledagen. På agendan stod länets arbetsmarknad och de satsningar som görs på Högskolan för att möta det utbildningsbehov som finns.

Språk och interaktion i asynkrona diskussioner

Fredagen den 6 februari 2015 kl 13.15 disputerar Julie Skogs doktorand i engelska med avhandlingen ”Language and interaction in online asynchronous communication in university level English courses” i Fryxellsalen, 1B 306 på Karlstads universitet.

Xiaoyun erhöll licentiattitel för GPS-forskning

Onsdagen den 21 januari lade Xiaoyun Zhao fram sin licentiatavhandling för opponering vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Hon har i sin forskning utvärderat GPS-baserade trafikdata och dess användning för människors rörlighet i vägnätet.

Hög kvalitet under vårddagen

Den 14 januari hölls FoU-Marknad på Högskolan Dalarna i Falun. Det är en kompetensutvecklingsdag som vårdutbildningarna på Högskolan har arrangerat sedan 2006 och brukar gå av stapeln i januari varje år – sista terminsveckan.

"Det är spännande med statistik"

När han insåg att hans kropp inte orkade med jobbet som byggnadssnickare längre sökte Ola Nääs som 42-åring till Högskolan. I dag lär han ut statistik och assisterar vid forskning. – Det är bra att ha lite kontakt i bägge ändarna, säger han.

Årets alumn utsedd

Många av de studenter som har läst vid Högskolan Dalarna gör betydande insatser för samverkan mellan Högskolan och samhället.

Forskning som ska ge säkrare trafik

Hur ska blinkande hastighetsskyltar bli som mest effektiva och öka trafiksäkerheten? Jo, genom att inte blinka för dem som bara kör lite för fort. Det har Diala Jomaa kommit fram till i sin forskning.

Så går det till att forska

För att vara behörig till forskarutbildning behöver man läsa minst fyra år på högskolan och ha en magisterexamen. Därefter får studenten söka en fyra år lång forskarutbildning eller doktorandutbildning som det också kallas.

Högskolan är som mitt hem nu

Det roligaste med forskning är att åstadkomma något själv, att upptäcka saker som inte står i böckerna, tycker Diala Jooma – Man kan faktiskt ändra verkligheten, säger hon.

Studentmedarbetare rekryterar välkomstvärdar

Högskolan Dalarna driver sedan år 2013 projektet ”Studentmedarbetare Dalarna”. Falun kommun som är en av arbetsgivarna har under hösten med hjälp av studenter från Personal och arbetslivsprogrammet rekryterat välkomstvärdar till Skid-VM.

Högskolan Dalarna nominerad till Education Awards 2014

Högskolan Dalarnas bidrag inom kategorin e-learning innovation med fokus på pedagogisk utveckling och hur lärosätet arbetar med synkron kommunikation har nominerats i den internationella utbildningstävlingen Education Awards 2014.

Vikten av barns tidiga ordförrådsutveckling

I avhandlingen ”Children’s vocabulary development: The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills” har Christine Cox Eriksson utforskat den tidiga ordförrådsutvecklingen hos flera hundra svenska barn i åldrarna 12–30 mån

Forskning om dynamiska vägskyltar

Ett trettiotal åhörare hade samlats på Tenoren i Borlänge för att bevittna när Diala Jomaa, forskare inom mikrodataanalys, försvarade sin licentiatuppsats. Det är andra gången i historien som Högskolan Dalarna genomför ett licentiatseminarium.

Stort intresse för högskolestudier

Höstens Öppet Hus på Högskolan Dalarna lockade en mängd gymnasieelever från hela länet. Biblioteket fylldes till bredden av nyfikna och vetgiriga ungdomar vid det inledande informationsmötet.

Centrum för Afrikastudier firar tio år

Det blev en dansant inledning på Högskolan Dalarnas centrum för Afrikastudier (DUKAS) på tisdagsmorgonen. Slagverkaren och afrikanske folkmusikern Malick Jagne inledde dagen med afrikanska rytmer och publiken kom snabbt i form då de fick dansa en stund.

Vad händer med dialogen?

Vad händer med dialogen då fler barn ansluter till en redan pågående dialog? Det är en av frågorna Maria Fredriksson Sjöberg ställer i sin licentiatuppsats ”Vad händer med dialogen? En studie av dialo-gisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan”