Disputation: Xia Shen

Tid: 27 april 2012, kl. 13.15
Plats:
Uppsala universitet, C10:305, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Avhandlingens titel: Novel Statistical Methods in Quantitative Genetics, Modeling Genetic Variance for Quantitative Trait Loci Mapping and Genomic Evaluation

Opponent: William G. Hill, professor emeritus i genetik, Edinburgh University

Huvudhandledare: Örjan Carlborg, professor i genetik, SLU

Biträdande handledare: Lars Rönnegård, universitetslektor i statistik, Högskolan Dalarna

Läs mer om Xia Shen forskning:

Nya statistiska metoder för att hitta generna bakom egenskaper