Kalender

Torsdag, 31 Juli

Onsdag, 6 Augusti

Måndag, 1 September

Höstterminen 2014 börjar

Tisdag, 2 September

Onsdag, 3 September

Torsdag, 4 September

Fredag, 5 September

Lördag, 6 September

Söndag, 7 September

Måndag, 8 September

Tisdag, 9 September

Onsdag, 10 September

Torsdag, 11 September

Fredag, 12 September

Lördag, 13 September

Måndag, 15 September

Onsdag, 24 September

Torsdag, 25 September

Fredag, 26 September

Onsdag, 15 Oktober

Öppet hus 2014

Onsdag, 29 Oktober

Måndag, 1 December

Onsdag, 10 December

Fredag, 2 Januari

Onsdag, 14 Januari

Söndag, 18 Januari

Höstterminen 2014 slutar

Vårterminen 2015 börjar

Söndag, 7 Juni

Vårterminen 2015 slutar