Forskning

Forskning

Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.

Högskolans forskningsprofiler

Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med näringsliv och offentliga institutioner.

Kontakt - forskningsinformation

Birgitta Svensson
Informationsavdelningen
e-post: bibo@du.se
telefon: 023-77 81 52

Forskningsnyheter

Uppväxter i kontroversiella minoritetsreligioner

I Sverige finns det en mängd små religiösa rörelser, mer eller mindre välkända. Hur är det att som barn växa upp i en minoritetsreligion? Det är en fråga som Liselotte Frisk intresserar sig för i sitt senaste forskningsprojekt.

Haikuexpert utanför versramarna

17 stavelser på tre rader blir en haiku. Eller? – Nej, säger Herbert Jonsson, doktor på versmåttet och universitetslektor i japanska vid Högskolan Dalarna.

Sök i vår forskningsdatabas