Forskning

Forskning

Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.

Högskolans forskningsprofiler

Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med näringsliv och offentliga institutioner.

Kontakt - forskningsinformation

Birgitta Svensson
Informationsavdelningen
e-post: bibo@du.se
telefon: 023-77 81 52

Forskningsnyheter

Forskarfredag lockade ungdomar från hela Dalarna

- Det är jättekul att få presentera sitt arbete för gymnasieelever och allmänheten. Jag vill visa att en forskare inte behöver vara någon nördig typ, utan vem som helst som är nyfiken kan bli forskare, säger Mikael Olsson, professor vid Högskolan Dalarna.

Sök i vår forskningsdatabas