Forskning

Forskning

Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.

Högskolans forskningsprofiler

Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med näringsliv och offentliga institutioner.

Kontakt - forskningsinformation

Birgitta Svennson
Informationsavdelningen
e-post: bibo@du.se
telefon: 023-77 81 52

Forskningsnyheter

Boksläpp om hur filmer påverkar oss

Hur påverkas vi av de filmer vi ser? Hur berörs vi och varför? Om det föreläste Tomas Axelson i biblioteket på Campus Falun på onsdagen, i samband med att hans bok på samma tema släpptes.

DT: Tahas forskning förbättrar vården

I våras disputerade Taha Khan, doktorand i datavetenskap vid Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola, på en avhandling om datorstödd distansbehandling av Parkinsonpatienter. En lösning som minskar antalet läkarbesök och effektiviserar medicineringen.

Sök i vår forskningsdatabas