Forskning

Forskning

Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.

Högskolans forskningsprofiler

Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med näringsliv och offentliga institutioner.

Kontakt - forskningsinformation

Birgitta Svennson
Informationsavdelningen
e-post: bibo@du.se
telefon: 023-77 81 52

Forskningsnyheter

Utbildning i ständig förändring

Ska sfi-utbildningen ge ett språk som öppnar möjligheter till första bästa arbete, eller ska den ge språkkunskaper för att klara högre studier? Hur sfi-utbildningen utformas beror på hur man besvarar den frågan, menar forskaren Jenny Rosén.

Sök i vår forskningsdatabas