Forskning

Forskning

Forskningen är nerven i Högskolan Dalarnas verksamhet och en förutsättning för att utbildningen ska hålla hög kvalitet.

I dagens samhälle produceras ny kunskap i allt snabbare takt. Därför krävs nya angreppssätt och det krävs fördjupning inom smala områden, likaväl som breda gränsöverskridande projekt.

Högskolans forskningsprofiler

Våra forskningsprofiler inkluderar forskare från flera olika ämnen inom Högskolan, men också forskare från andra lärosäten såväl i Sverige som utomlands. Samarbete bedrivs även i hög grad med näringsliv och offentliga institutioner.

Kontakt - forskningsinformation

Birgitta Svennson
Informationsavdelningen
e-post: bibo@du.se
telefon: 023-77 81 52

Forskningsnyheter

Bästa veden för kaminen

2005 slog Jan-Erik Liss vid Högskolan i Dalarna fast energiinnehållet i olika svenska träslag. Det brukar vara till hans studie man hänvisar när man talar om energi- eller värmeinnehåll i ved.

Sök i vår forskningsdatabas