Nyheter

24 handböcker inom omvårdnad

Högskolan har nu fått tillgång till 24 handböcker inom omvårdnad. De finns med i samlingen Oxford Handbooks in Nursing som...

Stadsbibliotekets böcker larmar

Böcker från Falu- och Borlänge stadsbibliotek larmar för närvarande hos ossp g a att de håller på att byta utlåningssystem...

Asienportalen

Högskolan Dalarna har blivit medlemmar i Nordic NIAS Council (Nordic Institute of Asian Studies) vilket ger oss tillgång t...