Allmänhet och alumn

Du som tidigare har studerat på Högskolan Dalarna är välkommen att fortsätta använda biblioteket även efter dina studier. Även du som inte har någon anknytning till Högskolan Dalarna är välkommen att låna böcker.

Du kan erhålla ett lånekort vid personligt besök mot uppvisande av legitimation. Åldersgränsen för att erhålla ett lånekort är det år du fyller 16 år. Lånekortet kan du använda i självbetjäningsautomaterna. Du kan även logga in hemifrån med ditt lånekort för att reservera böcker och göra omlån.

Det finns 12 sökdatorer som du kan använda för informationssökning. Det går dock inte att göra några utskrifter från dessa datorer.