Vidarebefordran av e-post till Yahoo! fugnerar inte.

Vår domän (du.se) är för närvarande spärrad hos yahoo.com för e-postsändning. Det innebär att alla ni som har aktiverat vidarebefordran av er du.se-mail till ett yahoo-konto inte får leverans av mail som skickas till er du.se-mailadress.

Om du som student aktiverat vidarebefordran av din e-post och gjort detta till ett yahoo-konto ber vi dig tillfälligt ta bort denna vidarebefordran så att du inte missar någon e-post som Högskolan Dalarna försöker skicka till dig!

Ändra dina e-postinställningar på "Mina sidor" på vår web:
Besök du.se, klicka på "Mina sidor" -> "Mitt Användarkonto" -> "Extern e-post och vidarebefordran"
Vi arbetar på att lösa problemet, men har tyvärr ingen prognos om när det kan vara löst.

/IT-avdelningen

Nyheter