Welcome to our new website! About the website
NameSubject
Kurt Byström Litteraturvetenskap, historia, religion, filosofi, bild, sociologi, socialt arbete och de audiovisuella utbildningarna
Paul Flack Språkutbildningarna, African studies och EndNote support
Ulrika Gabrielsson Vårdutbildningarna, fysioterapi och psykologi
Petra Gustafsson Lärarutbildningarna och pedagogik
Åsa Härstedt Byggteknik, datateknik, företagsekonomi, informatik, elektronik, energiteknik, grafisk teknologi, industriell ekonomi, maskinteknik, materialteknik, mikrodataanalys och statistik
Inge Karlsson Ekonomi, samhällsvetenskap, rättsvetenskap, kulturgeografi/turism och Sport management
Kristina Lönn Vårdutbildningarna, personal- och arbetslivsprogrammet, naturvetenskap och geografi
Last update: